Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Africa

Английский Кыргызский
India was publicly confronting South Africa over its policies of apartheid. Индия болсо Түштүк Африкага анын апартеид саясаты боюнча ачык каршы турууга өттү.
Muslims from South Asia and Africa form vibrant and growing communities in the New York-New Jersey area. Түштүк Азия менен Африкадан келген мусулмандар Нью-Йорк - Нью-Жерси аймагында тез өскөн жамааттарын түзүшкөн.
One project involved her working in and filming child-feeding programs throughout Africa over the course of more than a year. Анын долбоорлорунун бири бир жылдан ашуун мезгил бою Африкадагы балдарга тамак жеткирүү программаларын тасмага тартууну камтыйт.
Center's Youth Information Technology Initiative helps secondary school students in Africa and the United States of America develop real work experience. Борбордун «Жаштар- маалымат технологияларында» (ЖМТ) аттуу демилгеси Африкадагы жана Америка Кошмо Штаттардагы мектеп окуучуларына чыныгы иш тажрыйбасын алууга көмөктөшөт.
They came largely from Europe in the 19th century and from the rest of the world — Asia, Africa, the Middle East, and Central and South America — in the 20th and 21st. Алар 19- кылымда көбүнчө Европадан келсе, 20-кылым менен 21-кылымда дүйнөнүн башка жерлеринен - Азиядан, Африкадан, Жакынкы Чыгыштан, Борбордук жана Түштүк Америкадан келишкен.
Thus, we find the explicit UDHR references of such recent human rights champions as Nelson Mandela of South Africa, Aung San Suu Kyi of Burma, the Dalai Lama of Tibet, Harry Wu of China, and Shirin Ebadi of Iran. Адам укуктары боюнча кыймылдын лидерлери болуп эсептелген Түштүк Африкадагы Нельсон Мандела, Бирмадан Лун Сан Су Чжи, Тибеттен Далай Лама, Кытайдан Гарри By жана Ирандан Ширин Эбади өз сөздөрүндө дайым АУЖДга таянышат.
Muslim American diversity may be greater still, encompassing origins in South Asia, the Middle East, Southeast Asia, Europe’s Balkan region, and Africa, as well as a small but growing group of Hispanic Muslims. Түштүк Азиядан, Жакынкы Чыгыштан, Түштүк- Чыгыш Азиядан, Европанын Балкан регионунан жана Африкадан келгендерди, ошондой эле латын америкалык мусулмандардын чакан, бирок тез көбөйүп бараткан тобун эске алганда, мусулман америкалыктардын ар түрдүүлүгү муру
Since then, the East East: Partnership Beyond Borders Program has expanded across the globe with resources available to nongovernmental and civil society organizations in Africa, Asia, Central and Eastern Europe, and Latin America. Бүгүнкү күнү Программа дүйнөдө олуттуу кеңейген: ал Борбордук жана Чыгыш Европанын, Азиянын, Африканын жана Латын Америкасынын жарандык коомдук уюмдарына жана ӨЭУларына колдоо көрсөтүүнү сунуштайт.
In the eighth and ninth centuries the Byzantine empire crumbled under the force of Islamic expansion, and Muslim armies eventually overran the Persian empire before also taking the regions of Syria, Iraq, North Africa, southern Europe and Spain. Он сегизинчи жана он тогузунчу кылымдарда Исламдын жайылышынан улам Византия империясы кулап, мусулман аскерлери Сирия, Ирак, Түндүк Африка, Түштүк Европа жана Испания өлкөлөрүн басып алуудан мурун, Персия империясынын таш-талканын чыгарган.

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: