Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: 8-bit color

Английский Кыргызский
color of egg ирең
Border color . Алкактын түсү .
Add text color тексттин түсүн кошуу
lose its color. онүү
[ Color R (red)] (R түсү (кызыл))
[ Color B (blue)] (В түсү (көк))
[ Color G (green)] (G түсү (жашыл))
A trademark may be registered in any color or color combination. Товардык белги ар кандай түстө же түстөрдүн айкалышында катталышы мүмкүн.
Also most people are not color blind, especially not color blind in regard to money. Ал эми элдин көпчүлүгү дальтоник болгон эмес, өзгөчө акча маселеси боюнча.
Because, if you haven't noticed from my skin color, I'm white, and that is a huge barrier on a Native reservation. Анткени, эгер сиздер менин денемдин түсүн байкабай калсаңыздар, анда караңыздар, мен ак кишимин, анан бул жагдай Түпкүлүктүү калк резервациясында абдан чоң тоскоолдук болуп эсептелет.
One hundred years ago, the great African- American scholar W.E.B. Du Bois warned that the problem of the century would be the color line. Мындан жүз жыл мурун улуу африка- америкалык окумуштуу Ду Бойс кылымдын проблемасы теринин түсү жаатында боло тургандыгын айткан.
When the governments became more and more aggressive, let us say, and added more and more copper, the color of the coins changed still more. Мамлекеттик башкаруу органдары уламдан-улам агрессивдүү, башкача айтканда, тыйынга уламдан-улам көбүрөөк жез кошо беришкендиктен, тыйындардын түсү дагы бир кыйла өзгөрүүгө учураган.
“we must understand that all the threads of the tapestry are equal in value no matter their color; equal in importance no matter their texture.” «Биз кездеменин бардык жиптери түсүнө карабастан бирдей баалуу экенин, түзүлүшүнө карабастан бирдей маанилүү экенин түшүнүүгө тийишпиз».
And do you make it a point to extend a warm welcome to newcomers at your Kingdom Hall, regardless of their nationality, skin color, or social standing? Падышалык залына жаңы келгендерди, улутуна, өң-түсүңө же коомдо ээлеген абалына карабай, жылуу тосуп алууга дайыма аракет кыласыңбы?
And the second, which was very often connected with the first, changed the color of the silver coins, practically the only coins that were used in those days. Экинчиси, кандайдыр бир деңгээлде биринчи илдетке байланыштуу болгон, тагыраак айтканда, ошол күндөрдө колдонулган бирден-бир акча-каражаты болгон күмүш акчалардын түсүн өзгөртүшкөн.
Unfortunately copper has another color from silver, and another specific weight, so it could be discovered by people who had available the technological methods and instruments. Тилекке каршы, жездин түсү жана салмагы күмүштүкүнөн айырмаланган, бирок аны технологиялык ыкмалары жана каражаттары бар адамдар гана аныктай алышкан.
Article 2 asserts that in applying these rights, there is to be no distinction or discrimination of any kind: not by race, color, or sex; not on account of language, religion, or political or other opinion; not by national or social origin, property, birt 2-беренеде бул укуктар ишке киргизилгенде бөлүп-жаруунун, дискриминациянын эч бир түрү болбоого тийиш: расасына, өңүнө же жынысына карабастан; тилине, динине, же саясый же бөлөк көз караштарына; улуттук же социалдык тегине, байлыгына, туулган абалына, же
The coins slowly changed color in the course of the years, became a little bit reddish, not because they were affected by communist political ideas, which we today call “red,” but because the governments that manufactured them put more and more copper in Тыйындардын түсү акырындык менен өзгөрүлүп отуруп, бүгүнкү күнү “кызылдар” деп аталган коммунисттик саясий партиянын идеяларынан улам эмес, мамлекеттик башкаруу органдары накта күмүшкө жезди көбүрөөк кошо баштагандан улам, кызгылт түскө боёлгон.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: