Меню
Эл-Сөздүк

Примеры переводов: 76

Английский Русский
Article 76. Статья 76.
Each completed assignment was given a certain number of marks and the maximum number of marks for this test was 76. Каждое выполненное задание было дано определенное количество знаков и максимальное количество знаков для этого теста было 76.
Decree On Primary Measures for Reconstruction and Development of Osh and Jalal¬Abad Cities No. 76 dated 19.07.2010; Указ о первоочередных мерах по восстановлению и развитию городов Ош и Jalal¬Abad городов № 76 от 19.07.2010;
The total number of such children at the age from 1 to 17 there is 226 (out of whom 76 children are at the age below 5). Общее число таких детей в возрасте от 1 до 17 есть 226 (из которых 76 дети в возрасте ниже 5).

Примеры переводов: 76

Английский Кыргызский
Article 76. 76-берене.
Each completed assignment was given a certain number of marks and the maximum number of marks for this test was 76. Ар бир аткарылган тапшырма белгилүү сандагы балл менен бааланды жана берилген тест үчүн баллдын максимум саны 76 баллды түздү.
Decree On Primary Measures for Reconstruction and Development of Osh and Jalal¬Abad Cities No. 76 dated 19.07.2010; 2010-жылдын 19-июлундагы №76 «Ош жана Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүү жана өркүндөтүү боюнча биринчи кезекте көрүлүүчү чаралар жөнүндө» декрет;
The total number of such children at the age from 1 to 17 there is 226 (out of whom 76 children are at the age below 5). Бардыгы 1 жаштан 17 жашка чейинки курактагы 226 бала (алардын ичинен 76 бала 5 жашта).Такое же слова на других языках:

KG
RU


Похожие слова на других языках:

KG
RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: