Меню
Эл-Сөздүк

Примеры переводов: 33

Английский Русский
Article 33 Статья 33
Article 33 Статья 33.
Article 33. Статья 33
Article 33. Статья 33.
(Gen. 41:33, 34) (Быт 41:33, 34)
due to expiration of validity provided by Article 33 of this Law; в связи с истечением срока действия, предусмотренного статьей 33 настоящего Закона;
According to the results of the conducted attestation, the class grades are awarded to 48 women and 33 men. По результатам проведенного аттестации, классные чины присваиваются до 48 женщин и 33 мужчин.
Кудайдын бийлиги алдында улгайгандар жаш чагына кайрылып келишет, оорулуулар айыгышат (Аюб 33:25; Ыш. 35:5, 6). Кудайдын бийлиги алдында улгайгандар жаш чагына кайрылып келишет, оорулуулар айыгышат (Аюб 33:25; Ыш 35:. 5, 6).

Примеры переводов: 33

Английский Кыргызский
Article 33 33-берене.
Article 33 33-берене.
Article 33. 33-берене.
Article 33. 33-берене.
(Gen. 41:33, 34) (Башт. 41:33, 34)
due to expiration of validity provided by Article 33 of this Law; ушул Мыйзамдын 33-беренесинде каралган анын аракет мөөнөтүнүн аякташына байланыштуу;
According to the results of the conducted attestation, the class grades are awarded to 48 women and 33 men. Өткөрүлгөн аттестациялардын жыйынтыгы боюнча 48 аялга жана 33 эркекке класстык чиндер берилген.
Кудайдын бийлиги алдында улгайгандар жаш чагына кайрылып келишет, оорулуулар айыгышат (Аюб 33:25; Ыш. 35:5, 6). (Isa. 65:21) Under God's rule, the old and the sick will delight in a return to youthful vigor. (Job 33: 25; Isa. 35:5, 6)Такое же слова на других языках:

KG
RU


Похожие слова на других языках:

KG
RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: