Меню
Эл-Сөздүк

расчёт

м.
1. расчёт, эсеп, эсептөө, эсеп кылуу, эсебин чыгаруу, эсептеп чыгуу;
правильный расчёт туура эсеп;
ошибка в расчёте эсептөөдөгү каталык;
хозяйственный расчёт чарбачылык расчёт;
2. тех. расчёт;
расчёт парового котла тех. пар берүүчү казандын расчёту (пар казанынын техникалык мүмкүнчүлүгүн эсептеп чыгаруу);
расчёт балки устундун расчёту;
3. (уплата) расчёт, төлөп бүтүрүү, эсептешүү;
расчёт с кредиторами кредиторлор менен эсептешүү;
производить расчёт эсептешүү;
за наличный расчёт акчасын накта төлөп (бир нерсени накта акча төлөгөндөн кийин алуу, берүү);
по безналичному расчёту безналичный расчёт боюнча, нак акча төлөбөстөн;
4. (увольнение) расчёт, бошотуу (акысын төлөп кыэматтан бошотуу же акысын алып кызматтан башоо);
дать расчёт расчёт берүү;
взять расчёт расчётун алуу;
потребовать расчёта расчётун талап кылуу;
5. перен. (расправа) эсептешүү, өч алуу;
у меня с ним будет особый расчёт мен аны менен айрыкча эсептешемин (андан өч албай койбоймун);
6. перен. (предположение) болжол, чамалоо;
по моим расчётам он скоро должен приехать менин болжолум боюнча ал жакында келиш керек;
мои расчёты не оправдались менин болжолдогонум ордунан чыкпай калды;
я ошибся в расчётах мен болжолуман жаңылып калдым;
7. перен. (намерение) ой, ниет, максат;
я сказал это с расчётом мен муну атайы айттым;
он сделал это без всякого расчёта ал муну эч бир максатсыз эле иштеди;
8. разг. (выгода) расчёт, пайда;
мне нет расчёта ехать туда тыякка баруунун маган эч пайдасы жок;
9. (бережливость) үнөмдүүлүк;
жить с расчётом үнөмдүүлүк менен жашоо;
10. воен. расчёт (замбиректи же пулемётту тейлөөчү кишилер);
орудийный расчёт замбиректин расчёту;
пулемётный расчёт пулемёттун расчёту;
в расчёте с кем-л. бирөө менен эсеп так болду, алгы-берги бүттү;
мы с тобой в расчёте биз сени менен так болдук, биз сени менен алгы-бергини бүттүк;
из расчёта -дан кылып;
распределить деньги из расчёта сто рублей на человека акчаны кишн башына жүз сомдон кылып бөлүштүрүү;
в расчёте на что-л. -га таянып, -га ишенип;
принимать в расчёт эсепке алуу, эске алуу;
не принимать в расчёт эсепке албоо, эске албоо.

Расчет

1. эсеп-кысап;
2. алыш-бериш

расчет

 • алыш-бериш
 • эсеп-кысап
 • РАСЧЕТ

  РАСЧЕТ, см. рассчитывать.

  Также найдены следующие похожие слова на Русском языке
  strtoupper(RU)


  Такое же слова на других языках:

  KG


  Похожие слова на других языках:

  KG
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: