Меню
Эл-Сөздүк

часто (быстро)

 • бат-бат
 • тез-тез
 • Перевести через онлайн Переводчик

  Примеры переводов: часто (быстро)

  Русский Кыргызский
  Часто Көбүн эсе
  быстро бат
  быстро бачым
  быстро ыкчам
  быстро ылдам
  быстро; тез;
  довольно часто; тез-тез;
  мы часто приходят. биз көп келебиз
  ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ КӨП БЕРИЛҮҮЧҮ СУРООЛОР
  Как часто я должен принимать лекарство? Дарыларды канча жолу ичишим керек?
  Их первоначальная прием был часто смешивают. Аларды алгач ар түрдүү кабыл алышкан.
  - "Я никогда не видел печенье так быстро," сказала она. «Мен токочтордун мынчалык тез түгөнөрүн мурун көргөн эмесмин», - дейт ал.
  Различные виды денег часто приходилось бороться два заболевания. Акчалардын ар кандай түрлөрү эң негизги эки илдет менен күрөшүп келишкен.
  Окончания часто выглядят к вещам, которые могут произойти в следующем. Материал соңунда көбүнчө алдыда боло турган нерселер тууралуу сөз жүрөт.
  Здесь она часто в довольно полной поворот, играл застенчивых, уязвимых роли. Мында көп учурда ал, тескерисинче, тартынчаак, сезимтал адамдардын ролун ойногон.
  Форма алмаза часто используется в телевизионных новостей и газетных отчетах. Ромб формасы көбүнчө телекерсөтүү жаңылыктарында, гезит кабарларында пайдаланылат.
  Они часто найти истории, глядя на изменения в доходе или тратить из года в год. Алар көп учурда, кирешенин же чыгымдын жылдан жылга өзгөрүшүн кароо менен, материал таап алышат.
  Окончания часто эхо начала, в том, что они возвращаются к важному месту или лицу. Көп учурда материалдын соңу анын башталышынын жаңырыгы болуу менен маанилүү маселеге же кишиге басым жасалат.
  Этот ответ является политическая философия наиболее часто помечены либерализм. Демек, бул учурда жалпыга либерализм деген аталыш менен белгилүү болгон саясий философияны колдонууга болот.
  Районы с потенциально взрывоопасной атмосферой часто, но не всегда четко обозначена. Жардыруу коркунучка жакын чөйрөлөр кээде так белгиленбейт.

  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: