Меню
Эл-Сөздүк

Частные методы научного познания

илимди билүүнүн жеке ыкмалары

частные методы научного познания

илимди билүүнүн жеке ыкмалары

Частные методы научного познания

илимий таанымдын жеке усулдары
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: частные методы научного познания

Русский Кыргызский
Методы выведения Төлөп берүү ыкмалары
Частные лесные владения Жеке менчиктүү токой жерлери
Депозитные и снятие методы ЭСЕПТИ ТОЛТУРУУ ЖАНА ТӨЛӨП БЕРҮҮ ЖОЛДОРУ
Методы государственных закупок Мамлекеттик сатып алуулардын усулдары
Методы государственных закупок. Мамлекеттик сатып алуулардын усулдары.
научные теории и методы математики илимий теориялар жана математикалык ыкмалар
научные теории и методы математики; илимий теориялар жана математикалык ыкмалар;
Методы отбора консультационных услуг Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү тандап алуу усулдары
методы выполнения умственных действий акыл-эс ишмердүүлүгүн жүзөгө ашыруу ыкмалары
методы выполнения умственных действий; акыл иш-аракеттерин аткаруунун ыкмалары;
Прочие методы закупок услуг консультантов. Консультанттардын кызматтарын сатып алуунун башка ыкмалары.
методы организации и управления экономикой чарбаны уюштуруу жана башкаруу ыкмалары
методы организации и управления экономикой; чарбаны уюштуруунун жана башкаруунун ыкмалары;
Конкретные методы закупки услуг консультантов Консультанттардын кызматтарын сатып алуунун айрым ыкмалары
Тем не менее, эти инфляционные методы очень популярны. Ушуга карабастан, инфляциялык ыкмалар чанда колдонулуп келет.
Другие методы закупок товаров, работ и Non-консультационных услуг. Буюмдарды, иштерди жана консультациялык эмес кызматтарды сатып алуунун башка ыкмалары.
методы и место, чтобы получить окончательные тендерные документы; тендердик документтерди ала турган жер жана ыкмалары;
Закупка консультационных услуг выполняются следующие методы отбора Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуулар төмөндөгүдөй тандап алуу усулдары менен жүзөгө ашырылат
Конкретные методы закупки товаров, работ и Non-консультационные услуги Буюмдарды, иштерди жана консультациялык эмес кызматтарды сатып алуунун айрым ыкмалары
Если вы использовали другие методы депозита, процент удалить будет выше. Эгер Сиз эсебиңизди толтуруунун башка жолдорун колдонгон болсоңуз, анда кармала турган пайыз жогорураак болот.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: