Меню
Эл-Сөздүк

родословная (история родов)

санжыра
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: родословная (история родов)

Русский Кыргызский
труд родов; толгоо;
родословная; тукумдуу;
История успеха: Ийгилик баяны:
Фильм и история. «Кино жана тарых».
История звонков . Хронологияны чакыргыла .
История Структура Материалдын түзүмү
История киноакадемии. «Оскар» сыйлыктарынын тарыхы.
| Является ли история справедливо? • Кабар калыс жазылганбы?
• Какова ваша история на самом деле? • Сиздин кабарыңыз иш жүзүндө эмне жөнүндө болот?
А потом та же история повторяется с кормом. Ошондо баягы эле окуя кайра кайталанат.
А потом та же история повторяется с кормом. Ошол эле тоют жөнүндө болгон окуя кайталанат.
И иногда история может закончиться с сильным цитаты. Сейрек учурларда гана кабар цитата менен аякташы мүмкүн.
Еще одна история формой является «бриллиант» структура. Кабар формаларынын дагы бирөөсү - «ромб» түзүмү.
Заголовок гарантирует читатель точно знает, что история о. Кабардын аталышы окурмандарга анын эмне тууралуу экендигин ачык туюнтууга тийиш.
И сегодня, эта история мусульманско-американская история тоже. Бүгүн болсо бул тарых мусулман америкалыктардын да тарыхы болуп эсептелет.
Если история поднял проблему, окончание может предложить решение. Эгер кабала көйгөй көтөрүлгөн болсо, анын артында сунуштар берилиши мүмкүн.
На этой бумажке это история, как я узнал о нем из моих Лакота друзьями и семьей. Бул жөнөкөй кагаздын бетинде мен көргөн тарых барактары жана мен аны Лакота досторумдан жана үй-бүлөмдөн үйрөндүм.
Точным история также рассказывает полную историю, а не только ту или иную сторону. Так жазылган кабарда окуянын тигил же бул тарабы гана берилбестен, окуя толугу менен берилет.
Исчерпаны Джон Ф. Кеннеди, история идет, выступал в поддержку избрания президентом в I960. Эл оозунда айтылып жүргөндөй, Жон Кеннеди 1960-жылы президенттик үчүн ат салышып жүргөн болот.
Маленькая история почти архетипически представляет собой серьезную прядь западной мысли. Ушул чакан аңгеме Батыш философиясынын принциптеринин негизги багытын чагылдырат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: