Меню
Эл-Сөздүк

Добавленная стоимость

кошумчаланган нарк

добавленная стоимость

кошумчаланган нарк

Добавленная стоимость

Кошумча нарк

Добавленная стоимость

КОШУМЧА НАРК – уюм тарабынан сатылган товар (көрсөтүлгөн кызмат) жана материалдардын баасы менен аны өндүрүүгө кеткен чыгымдардын ортосундагы айырмасы; түшкөн кайтарымга барабар. Өз ичине айлык акыга, капиталга, рентага жана кирешеге барабар үстөк пайызды камтыйт. Бул көрсөткүч кошумча нарк салыгын алуу үчүн колдонулат.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: добавленная стоимость

Русский Кыргызский
Стоимость. нарк
Стоимость вызова. Чакырык акысы .
оценочная стоимость имущества; объекттердин бааланган наркы;
Качество и стоимость на основе метода выбора Сапаты жана наркы боюнча тандап алуу усулу
Вы знаете, что стоимость почтовой марки есть. Почта маркасы канча тураарын билсеңер керек.
Стоимость, по которой продается торгуемая валюта. Валюта сатылган нарк.
Стоимость, по которой покупается торгуемая валюта. Валюта сатылып алынган нарк.
Страховая выплата, страховая стоимость и страховая премия Камсыздандыруу суммасы, камсыздандыруу наркы жана камсыздандыруу сыйлык акысы
Стоимость одной валюты к другой, рассчитанная через их курсы к третьей валюте. Бир валютанын экинчи валютага карата наркы, ал үчүнчү валютага карата алардын курсу аркылуу эсептелинет .
Ставки не будут отклонены исключительно потому, что превышает оценочную стоимость. Табыштамаларды алар эсептөөнүн баасынан ашып кеткенин гана негиз кылып алып четке кагууга жол берилбейт.
Стоимость набора минимальных благ и услуг, соответствующего прожиточному минимуму. Жашоо минимумуна ылайык келген минималдуу ыңгайлуулуктар жана кызмат көрсөтүүлөр топтомунун наркы.
В последний раз стоимость проезда была повышена с пяти до восьми сомов в июне 2008 года. Акыркы жолу жол кире 2008-жылы – беш сомдон сегиз сомго көтөрүлгөн.
Карта, на которой хранится стоимость, которую держатель карты заранее оплатил эмитенту. Карт ээси эмитентке мурда төлөп койгон нарк сакталып туруучу карт.
Оценочная стоимость земли должна быть стартовая цена земельного участка торговались на продажу. Соодага коюлган жер тилкесинин баштапкы баасы жердин нормативдик наркы болуп саналат.
Вся стоимость эксплуатации системы казначейства будет финансироваться из республиканского бюджета. Казыналыктын тутумунун бардык чыгашалары республикалык бюджеттен каржыланат.
методы и место получения тендерной документации и на стоимость предоставления им закупающей организацией; тендердик документтерди алуунун ыкмалары жана дареги, ал үчүн сатып алуучу уюмдан алынуучу акы;
те, указывающие на качество, свойства, количество, стоимость товаров и услуг, способ и время их производства; товарлардын же кызматтардын сапатын, касиетин, санын же баалуулугун, аларды өндүрүүнүн ыкмасын, ордун жана убактысын көрсөтүүчү;
Все свои сбережения были уничтожены, когда огромный инфляция снижается стоимость франка практически к нулю. Ири көлөмдөгү инфляция франктын бардык нерселерге болгон баркын түшүрүп салганда, сакталуудагы аманаттар эч нерсеге жарабай калган.
Только то, что доступно в ограниченном количестве может иметь меновую стоимость, можно рассматривать как ценный людьми. Сан же көлөмү жактан чектелген нерсе гана алмашуу наркына ээ болуп, адамдар ага баалуу нерсе катары аяр мамиле жасашат.
Постоянное отражение в учете процентных расходов/доходов позволяет соотносить стоимость капитала с предоставлением капитала. Пайыздык чыгашаларды/кирешелерди эсепте дайыма чагылдырып туруу, капиталды сунуштоо менен капитал наркынын катышын аныктоого өбөлгө түзөт.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: