Меню
Эл-Сөздүк

аварийный взнос

кырсык акы

Аварийный взнос

КЫРСЫК ТӨГҮМҮ – жалпы кырсык чыгымындагы үлүшүн жабуу үчүн жүк алуучудан (жүк ээсинен) кеме ээси же анын атынан аракет кылган жак тарабынан талап кылынган акча өлчөмү. Жүк алуучу кеме ээсинин К. т. талап кылып жаткандыгын камсыздандыруучуга дароо билдирет. Эларалык иш-тажырыйбада К. т. депозит деп аталат.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: аварийный взнос

Русский Кыргызский
Патентообладатель обязан ежегодно платить взнос поддержанию патента. Патент ээси патентти күчүндө сактоо үчүн жыл сайын алым төлөөгө милдеттүү.
Для определения своего взноса в бюджет каждая страна Союза относится к определенному классу и уплачивает свой годовой взнос на основе установленного числа единиц следующим образом. Бюджетке төлөнүүчү өзүнүн мүчөлүк акысын аныктоо үчүн Союздун ар бир өлкөсү белгилүү бир класска таандык болот жана өзүнүн жылдык мүчөлүк төлөмүн бирдиктердин санынын төмөндөгүдөй жол менен белгиленишинин негизинде төлөйт.
(Б) Бюджет Союза включает поступления и расходы собственно Союза, его взнос в бюджет расходов, общих для Союзов, где это применимо, сумма, представленную в бюджет Конференции Организации. b) Союздун бюджети Союздун өзүнүн келип түшүүлөрүн жана чыгымдарын, Союздар үчүн жалпы чыгашалардын бюджетине анын мүчөлүк төлөмүн, ошондой эле ылайыктуу учурларда Уюмдун Конференцияларынын бюджетине бөлүп чыгарууларды камтыйт.
Годовой взнос каждой страны равен сумме, относящейся так же к общей сумме взносов в ежегодный бюджет Союза всеми странами, как количество ее единиц относится к общему количеству единиц всех уплачивающих взносы стран. Ар бир өлкөнүн жылдык мүчөлүк төлөмү, өлкөлөрдүн бардык төлөнгөн мүчөлүк төлөмдөрүнүн бирдиктеринин жалпы санына анын бирдиктеринин саны тиешелүү болгондой, бардык өлкөлөр тарабынан төлөнүүгө тиешелүү болгон, Союздун бюджетине мүчөлүк төлөмдөрдүн жалпы су
Ограничение может включать также любое соглашение между владельцами или пользователями недвижимого имущества о намерении связывать эти владельцы или пользователи, чтобы сделать добровольный взнос для общего содержания недвижимого имущества. Чектөө, ошондой эле кыймылсыз мүлктүн ээлеринин же пайдалануучуларынын кыймылсыз мүлктү жалпы күтүүгө ыктыярдуу мүчөлүк акы төлөп турууга милдеттендирген ар кандай макулдашууну да камтый алат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: