Меню
Эл-Сөздүк

Цепочка добавленной стоимости

Кошумча нарктын тутумдары
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Цепочка добавленной стоимости

Русский Кыргызский
добавленной Кошулган
Оценка стоимости Наркка баа берүү
Отбор по наименьшей стоимости Эң төмөнкү нарк боюнча тандап алуу.
Отбор по наименьшей стоимости Баарынан аз нарк боюнча тандап алуу
Отбор по наименьшей стоимости; эң төмөн баа боюнча тандап алуу;
Отбор по качеству и стоимости на основе. Сапаты жана наркы боюнча тандап алуу.
Оценка стоимости (нормативная цена) земель Жердин нарктык баасы (ченемдик баа)
Окончательная оценка качества и стоимости; сапатына жана наркына акыркы баа берүү;
Оспаривание из страховой стоимости имущества Мүлктүн камсыздандыруу наркын талашуу
Оценка предложений: учет качества и стоимости Сунуштарга баа берүү: сапатты жана наркты эсепке алуу
Что такое ставка "цепочка" и как он рассчитывается? «Чынжырча» коюму деген эмне жана аны эсептөө кандайча жүргүзүлөт?
Последствия страхования сверх страховой стоимости Камсыздандыруу наркынан ашык камсыздандыруунун кесепети
Компенсации стоимости неосновательного обогащения Негизсиз баюунун наркынын ордун толтуруу
"Его истинный смысл заключается в его относительной стоимости." «Анын нукура мааниси салыштырма баалуулугунан келип чыгат».
Коллекция незаконно полученного имущества или стоимости полученных услуг Мыйзамсыз алынган мүлктү же мыйзамсыз көрүлгөн кызмат тейлөөлөрүнүн наркын төлөтүп алуу
Но вы получите около 80 процентов пути там, около одного процента от стоимости. Бирок ал ошо 80 пайыз жумушту бир эле пайыз баасы менен аткарат.
Если нет никаких денег в счет цепочки, цепочка прерывается и ставка проигрывает. «Чынжырчанын эсебинде» акча калбай калган учурда чынжырча үзүлөт жана коюм жеңилип калат.
Данные об оценке стоимости (нормативная цена) земли составляют информацию оценки земли. Жерлердин нарктык баасы (ченемдик баа) боюнча маалыматтар жерге баа берүүчү маалыматты түзөт.
предприятие должно быть в состоянии платить от 25 до 50 процентов от общей стоимости проекта. ишкана долбоордун жалпы наркынын 25-75 пайызын төлөй ала турган болушу керек.
взносы Партнера должны быть равными по стоимости, если иное не вытекает из договора о партнерстве. Эгерде келишимден же чыныгы жагдайдан башкасы келип чыкпаса шериктердин салымы наркы боюнча бирдей болууга тийиш.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: