Меню
Эл-Сөздүк

Заголовок первой страницы

биринчи беттин аталышы

Заголовок первой страницы

Биринчи беттин аталышы
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Заголовок первой страницы

Русский Кыргызский
Судья первой квалификационной степени биринчи квалификациялык класстагы судья
Первоначально она равна сумме первой ставки. Башында ал биринчи коюмдун суммасына барабар болот.
В стране первой публикации и в других странах. Биринчи чыгарылышы жарыкка чыккан өлкөдө жана башка өлкөлөрдө.
Заголовок должен соответствовать тону рассказа. Кабардын аталышы анын жалпы маанайына шайкеш келиш керек.
Заголовок является одновременно резюме и реклама. Кабардын аталышы анын мазмунун чагылдыруу менен бирге жарнак да болот.
С победой первой команды с преимуществом в один гол. Биринчи команда оюнду 1 гана голду ашык киргизүү менен уткан
Победа первой команды или ничья - обозначается как "1Х". Биринчи команданын утушу же эч ким уткан жок - “1Х” деп белгиленет.
Победа первой или второй команды - обозначается как "12". Биринчи же экинчи команданын утушу - “12” деп белгиленет.
Победа первой команды - обозначается в программе как "1" Биринчи команданын утушу – программада “1” деп белгиленет:
Заголовок гарантирует читатель точно знает, что история о. Кабардын аталышы окурмандарга анын эмне тууралуу экендигин ачык туюнтууга тийиш.
День подачи первой заявки не включается в расчет этого термина. Биринчи өтүнмө берилген күн бул мөөнөттү эсептегенге кирбейт.
Немцы до первой мировой войны были очень умный и очень патриотично. Биринчи дүйнөлүк согушка чейин, немецтер жогорку деңгээлде интеллигенттүү жана мекенчил болушкан.
День подачи первой заявки не включается в расчет указанных терминов. Бул мөөнөттү эсептегенде биринчи өтүнмө берилген күн кошулбайт.
Они также кандидатуры трех женщин в первой пятерке партийного списка Ошондой эле, партиялык тизменин алгачкы бешөөнүн үчөө аялдар болгон.
В течение первой недели, один из моих жителей сняла шарф рядом со мной. Биринчи жумада, мени менен чогуу жашагандардын бири менин көзүмчө жолугун чечип салды.
Прокси истекает после первой встречи на указанную дату или после даты. Ишеним каттын күчүнүн мөөнөтү ишеним катта көрсөтүлгөн күндөгү чогулуш өткөрүлгөн биринчи күндөн кийин же андан кийинки күнү аяктайт.
"Ак Жол", "Aalam" и "Асаба" партии выдвинули две женщины в первой пятерке на своих списках. Ак Жол, Аалам жана Асаба партиялары тизменин алгачкы бешөөнө экиден аял талапкерликке койгон
Улан Мелисбек, по частоте вашего имени в kyrgyzstanese СМИ вы, вероятно, находятся в первой десятке. Улан Мелисбекович, сиз бүгүнкү күндө Кыргызстандын ММКсындагы эскерүүлөрдүн жыштыгы боюнча негизги ондукка киресиз .
В течение первой половины, наблюдалась тенденция к ослаблению сом по отношению к доллару США. Биринчи жарым жыл ичинде сомдун АКШ долларына карата алсыздануу тенденциясы сакталган.
Ничто не раздражает читателя более чем история, которая не доставить то, что заголовок обещали. Атында бир башка айтылып, бирок өзүндө жок болгон кабардан өткөн нерсе окурмандын кыжырын кайната албайт.

Также найдены следующие похожие слова на Русском языке
strtoupper(RU)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: