Меню
Эл-Сөздүк

валютный рынок

валюталык базар

Валютный рынок

Чет өлкө валюталарын сатып алуу/сатуу боюнча операциялар ишке ашырылган рынок. Экономикалык маңызы боюнча бул – валюта сыяктуу өзгөчө товарга карата талап менен сунуш салмактанган акча рыногунун сектору. Багыты жана уюштуруу формасы боюнча бул – суроо-талап менен сунуштун негизинде улуттук жана чет өлкө валютасын эркин сатуу-сатып алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган атайы институттардын жана механизмдердин өз ара аракеттенүүсүнүн жыйындысы.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Валютный рынок

Русский Кыргызский
Где находится рынок? Базар кайсы жерде?
Деньги рынок явление. Aкча – базар кубулушу.
Базовая валютный Тенденции Политика Акча-насыя саясатындагы негизги тенденциялар
Правительство пытается вмешиваться в рынок. Өкмөт базар экономикасына кийлигишүүгө аракет кылып келет.
Рынок развивался так называемый косвенный обмен. Базарда кыйыр акча алмашуу сыяктуу көрүнүш келип чыгат.
И Международный валютный фонд сделал это, вы знаете. Өзүңөр билгендей, Эл аралык валюта фондусу так ушундай кылган.
Рынок сегодня борется за свою независимость и существование. Азыркы учурда базар экономикасы көзкарандысыздыкка жана бар болушуна күрөшкөн кези.
Рынок сегодня борется за свою независимость и существование. Азыркы учурда базар экономикасы көзкарандысыздыкка жетип, ийгиликтүү иштеп кетүүгө аракет кылууда.
Таким образом, его вмешательство в рынок была сохранена из-за его права цен. Демек, бааларга байланыштуу мыйзамдар менен, анын базарга кийлигишүү иш-аракети сакталып калган.
Из этого развилась человеческое общество, рынок, мирного сотрудничества людей. Ушул түшүнүктүн негизинде адам коому, базар, адамдар ортосундагы тынчтык мамилеси орногон.
Рынок, на котором осуществляется размещение (продажа) ценных бумаг среди инвесторов. Балуу кагаздарды инвесторлор арасында жайгаштыруу (сатуу) ишке ашырылган рынок.
Такой свободный система без рынка невозможно; такая система свободного является рынок. Ушул сыяктуу эркин тутумду базарсыз элестетүүгө мүмкүн эмес, себеби эркин тутумдун өзү базар.
Такой свободный система без рынка невозможно; такая система свободного является рынок. Ушул сыяктуу эркин системаны базарсыз элестетүүгө мүмкүн эмес, себеби эркин системанын өзү базар.
1) Вторичный рынок земли - сделки с правом на земельный участок, выделенный уполномоченным органом. 1) жердин экинчи жолку рыногу - ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген жер тилкесина болгон укук менен түзүлүүчү бүтүм;
Рынок, реальный социальный институт, основной социальный институт, имеет одну потрясающую слабость. Чыныгы жана негизги социалдык институт болгон базардын бир чоң кемчилиги бар.
Валютный режим, согласно которому курсообразование происходит на основе спроса и предложения на рынке. Курсту аныктоо ага ылайык рыноктогу суроо-талап жана сунуштун негизинде жүргөн валюта режими
Рынок, например, в том, что положение дел в соответствии с которым, я даю вам кое-что, чтобы получить что-то от вас. Мисалы, базар шарттарында силерден бир нерсе алуу үчүн, мен силерге бир нерсе беришим керек.
Этого не было сделано правительствами; это было сделано через рынок; это было сделано сторонами обмена на рынке. Аны мамлекеттик бийлик органдары түзүшкөн эмес, анын келип чыгышын базар шарттарындагы алмашуу процессинин тараптары шарттаган.
С тех пор, более сложные инструменты позволили производить, рынок, и распространять видеокадров в цифровой форме. Ошондон баштап, татаалдашып бараткан куралдар фильмдерди цифралык жол менен жаратууга сатууга жана таратууга мүмкүнчүлүк бере баштады.
Правительства знал, что политика добавив огромное количество нового дополнительных денег на рынок неизбежно приведет к тенденции к росту цен. Мамлекеттик башкаруу органдары, базарга чоң көлөмдөгү кошумча акчаны кошуу саясаты бааларды кымбаттатып жиберерин жакшы түшүнүшөт.

Также найдены следующие похожие слова на Русском языке
strtoupper(RU)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: