Меню
Эл-Сөздүк

Аудиторское задание

Белгиленген планды аткаруу максатында, коюлган тапшырманын чегинде аткарылууга тийиш болгон аудит үчүн тапшырма. Мисалы, ички аудит, ички контролдук системасына баа берүү боюнча баяндама, алдамчылык фактыларына иликтөөлөрдү жүргүзүү, консалтинг. Аудитордук тапшырма ошондой эле, өз ара байланыштуу бир катар максаттарга жетишүүгө багытталган бир нече тапшырмалардын дароо аткарылышын карашы мүмкүн.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Аудиторское задание

Русский Кыргызский
Домашнее задание Үй тапшырмасы
Это имеет очень важное задание. Анын олуттуу тиешеси бар деп айтаар элем.
Каждое выполненное задание было отмечено из определенного числа точек. Ар бир аткарылган тапшырма белгилүү сандагы балл менен бааланды.
Каждое выполненное задание было дано определенное количество знаков и максимальное количество знаков для этого теста было 76. Ар бир аткарылган тапшырма белгилүү сандагы балл менен бааланды жана берилген тест үчүн баллдын максимум саны 76 баллды түздү.
Учителя переложить основную тяжесть изучения домашнее задание, и они не позволяют адекватно использовать методы, направленные на развитие школьников. Окутууда негизги оорчулукту башталгыч класстардын педагогдору үй ишине которушат жана окуучуларга өнүктүрүүгө багытталган ыкмалар жетишсиз пайдаланылат.
Преобладающие методы обучения, используемые в начальной школе домашнее задание и индивидуальная работа. Практические методы и творческие задания используются редко. Башталгыч мектепте окутуу усулдарынын ичинде үй тапшырма жана өз алдынча иштөө басымдуулук кылат, практикалык ыкмалар жана чыгармачыл тапшырмалар сейрек колдонулат.
Задача для аудита, которая подлежит выполнению в рамках задания в целях выполнения плана задания. Например, внутренний аудит, обзор оценки системы внутреннего контроля, расследование фактов мошенничества, консалтинг. Аудиторское задание также может предусматривать выполнение сразу нескольких задач, направленных на достижение целого ряда взаимосвязанных между собой целей. Белгиленген планды аткаруу максатында, коюлган тапшырманын чегинде аткарылууга тийиш болгон аудит үчүн тапшырма. Мисалы, ички аудит, ички контролдук системасына баа берүү боюнча баяндама, алдамчылык фактыларына иликтөөлөрдү жүргүзүү, консалтинг. Аудитордук тапшырма ошондой эле, өз ара байланыштуу бир катар максаттарга жетишүүгө багытталган бир нече тапшырмалардын дароо аткарылышын карашы мүмкүн.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: