Меню
Эл-Сөздүк

Аудиторские доказательства

Аудитордун пикири негизденген, анын корутундуларын тастыктаган маалымат. Баштапкы документтер жана финансылык отчеттун негизинде камтылган бухгалтердик жазуулар, ошондой эле башка булактардан алынган маалыматтар аудитордук далилдерге кирет.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Аудиторские доказательства

Русский Кыргызский
аудит и юридические организации, получив лицензии на право их оказывать аудиторские и юридические услуги. аудитордук жана укуктук кызматтарды жүзөгө ашыруу укугуна лицензия алган аудитордук жана юридикалык жактар
считается Доказательства, полученные с нарушением закона не существует, а ссылка на него в суд не допускается. Мыйзамды бузуу менен алынган далилдер жараксыз деп табылат, сотто ага таянууга жол берилбейт.
Доказательства могут включать в себя только факт и обстоятельства, которые существовали до возникновения права. Укук келип чыкканга чейин орун алган фактылар жана жагдайлар гана далил катары келтирилиши мүмкүн.
Помогая СМИ Кыргызстана покрывают доказательства о правонарушениях и коррупции путем разработки журналистских расследований «Журналисттик иликтоонү өнүктүрүү аркылуу Кыргызстанда ЖМКларда укукбузууларжана коррупция фактыларын чагылдырууга көмөктошүү»
Если деяние на непредвиденные отсутствовать, доказательства возникновения непредвиденных должны быть представлены, и в случае страхования имущества, сумму убытков, которые будут возмещены страховщиком. Камсыздандыруу учуру жөнүндө акт жок болгон учурда камсыздандыруу учуру келгендигинин далили, ал эми мүлктүк камсыздандыруу учурунда ошондой эле камсыздандыруучу төлөп берүүгө тийиш болгон зыяндын өлчөмү көрсөтүлүүгө тийиш.
Застрахованных (выгодоприобретатель) обязан передать все документы и доказательства страховщику и посоветовать ему всех данных, необходимых для осуществления права на требования, уступленного страховщика. Камсыздандырылуучу (пайда алуучу) камсыздандыруучуга бардык документтерди жана далилдерди берүүгө жана камсыздандыруучу өзүнө өткөн талап укуктарын жүзөгө ашырышы үчүн зарыл болгон бардык маалыматтарды билдирүүгө милдеттүү.
Между тем, как показывают результаты экспертного опроса показали, существуют доказательства того мнения, что гендерный вопрос не важно. Для ME & Amp; S и ML & Amp; SD, а также для PAOs, где женщины преобладают в структуре государственных служащих. Ошол учурда эле, эксперттик интервьюнун натыйжалары көрсөткөндөй Билим берүү, Илим министрлиги жана Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин курамында мамлекеттик кызматкер аялдар басымдуулук кылган МБОдогудай эле гендердик маселе актуалдуу эмес.
В случае отказа третьего лица от исполнения сделки, заключенной с ним комиссионером, последний обязан информировать принципала об этом незамедлительно собрать и обеспечить необходимые доказательства, а также по требованию элемен принципала Комиссионер менен түзгөн бүтүмдү үчүнчү жак бузган учурда, комиссионер токтоосуз бул жөнүндө комитентке билдирип, зарыл болгон далилдерди чогултууга жана камсыз кылууга, ошондой эле комитенттин талабы боюнча ага ушул бүтүм боюнча бардык укуктарды өткөрүп
Например, чтобы сделать результаты тестов и отчетов доступны для любого гражданина или предоставить аудио или видеозапись процесса собеседования с кандидатами, которые далее могут быть использованы для доказательства того, что интервью является правильно Мисалы, ар бир жаран үчүн тесттердин жана протоколдордун натыйжаларын жеткиликтүү кылуу же талапкерлер менен аңгемелешүү процессинин аудио же видео жазуусун камсыз кылуу. Бул болсо андан ары аңгемелешүүнү деңгээлинде жүргүзүү үчүн пайдаланууга көмөк берет

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: