Меню
Эл-Сөздүк

Аудиторская организация

Аудитордук ишти гана жүргүзгөн жана эгерде бул мамлекеттин мыйзамдарында белгиленген болсо, белгиленген тартипте ушул ишти жүзөгө ашырууга лицензия алган уюм.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Аудиторская организация

Русский Кыргызский
организация уюм
организация уюштуруу
организация тендера Аламандарды уюштуруу
Участки организация владения Жерге жайгаштыруу
Организация публичного конкурса Ачык конкурсту уюштуруу
Организация денежного обращения Накта акча жүгүртүүнү уюштуруу
Организация работы Кыргызпатента V. Кыргызпатенттин ишин уюштуруу
ООН (организация объединённых наций) БУУ (Бириккен Улуттар Уюму)
НПО Неправительственная организация ӨЭУ Өкмөттүк эмес уюмдар
Организация управления Банка Кыргызстана Кыргызстан банкын башкарууну уюштуруу
Организация деятельности Банка Кыргызстана Кыргыз банкынын ишин уюштуруу
4) организация проведения земельной реформы; 4) жер реформасын жүргүзүүнү уюштуруу;
Закупающая организация не вправе раскрывать: Мында сатып алуучу уюм төмөндөгүлөрдү ачууга укугу жок:
Организация продолжала развиваться в ногу со временем. Уюм мезгилдин өтүшү менен өнүгө берген.
Организация и правовая форма микро-финансовой компании Микрокаржы компаниясынын уюштуруу-укуктук формасы
9) организация контроля за использованием и охраной земель; 9) жерлердин пайдаланылышына жана корголушуна контролдукту уюштуруу;
ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ЕККУ (ОБСЕ) Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюм
Организация и порядок деятельности судов определяются законом. Соттордун ишин уюштуруу жана анын тартиби мыйзам менен аныкталат.
Организация учебного процесса в глобальных рамках образования 11 Глобалдык билим берүү шарттарында окуу процессии уюштуруу 12
организация адрес и другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа; ушул Жарлыктан келип чыккан уюштуруу жана башка маселелерди чечсин;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: