Меню
Эл-Сөздүк

аттестация

ж.
аттестация (1. бирөөнүн ишкердик окана саясий квалификациясына баа берүү; 2. бирөө жөнүндө берилген баа, отзыв).

Аттестация

АТТЕСТАЦИЯ (лат. attestatio – күбөлөндүрмө) – кызматчылардын адистик деңгээлин, продукциялардын сапатын, иш ордун, окуучулардын билим деңгээлин аныктоо; пикир, мүнөздөмө.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Аттестация

Русский Кыргызский
Аттестация и конкурсная комиссия (далее - комиссия) государственного органа должен быть сформирован провести аттестацию. Аттестациялоону жүргүзүү үчүн мамлекеттик органдын аттестациялык таймаштык комиссиясы (мындан ары - комиссия) түзүлөт.
Аттестация не проходят, что, кто запрещено практиковать бизнес в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык ишкердик иштер менен алектенүүгө тыюу салынган кызмат адамдары менен кызматкерлер аттестациядан өткөрүлбөйт.
Аттестация проводится для определения пригодности профессиональных знаний и рабочих навыков гражданского служащего на должность он занимает и перспективы развития карьеры. Мамлекеттик кызматчынын кесиптик билимдери жана ишинин тажрыйбасы ал ээлеген кызмат орунуна ылайык келе тургандыгын жана кызматтык өсүшүнүн келечегин аныктоо максатында аттестация жүргүзүлөт.
Аттестация является формой для идентификации профессиональных знаний и трудовых навыков государственного служащего и стимулирует его профессиональное развитие, определяется его производительность в государственном органе. Аттестация мамлекеттик кызматчынын кесиптик билимдерин жана ишинин тажрыйбасын аныктоонун түрү болуп саналат жана анын кесиптик жактан өнүгүшүнө дем берет, мамлекеттик органдагы анын ишинин натыйжалуулугун аныктайт.
Аттестация государственных служащих может проводиться в соответствии со следующими типами: - аттестацию по истечении испытательного срока - это должно быть проведено по истечении испытательного срока, чтобы определить степень пригодности какого-либо госуд Мамлекеттик кызматчыларды аттестациялоо төмөнкүдөй түрлөрдө жүргүзүлөт: - сыноо мөөнөтү аяктагандан кийинки аттестация - мамлекеттик кызматчы ээлеген кызмат орунуна ылайык келе тургандыгынын деңгээлин аныктоо, мамлекеттик кызматчынын квалификациясын андан

Также найдены следующие похожие слова на Русском языке
strtoupper(RU)


Такое же слова на других языках:

KG


Похожие слова на других языках:

KG
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: