Меню
Эл-Сөздүк

Өлөйүн десем, жан таттуу, кирейин десем жер катуу.

От стыда хочу умереть, да жизнь сладка,
Хочу в землю провалиться, да земля тверда.Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Өлөйүн десем, жан таттуу, кирейин десем жер катуу.

Кыргызский Русский
таттуу; медовые;
- катуу сөгүш; - Это Север выговор;
катуу алаамат Авария катастрофа
Ал балдарга таттуу токоч бышырып берет. Она испекла печенье для детей
бирок, бул шарттардын аракети аларды белгилеген өлкөлөрдүн чеги менен катуу чектелген болот. но эти условия применяются только в странах, где они были предусмотрены.
Бирок ал көбүнчө карган жана катуу, бул эт, жана, ошентсе да, анын адаттан тышкары өлчөмдө сөөгү бар. "Но это часто старые и жесткие, это мясо, и, кроме того, она имеет необычную количество костей."
Мындан тышкары, элет жерлериндеги долбоорлордун түзүлүшү жана өлчөмү Бишкектегиден катуу айырмаланат. Кроме того, структура и размер проектов в сельских районах существенно отличаются от того, что мы имеем в Бишкеке.
Ошол эле учурда, квота олуттуу маселелерге алып келет, ал эми кээ бир учурларла катуу каршылыкка алып келет. В то же время, квоты привести к серьезным проблемам и в некоторых случаях до сильного сопротивления.
WinnerSport жашы жете электерге оюнга катышууга жана акча сайууга жол бербөө маселесине абдан катуу мамиле кылат. WinnerSport очень серьезно рассматривает вопрос о предотвращении несовершеннолетних к участию в играх и пари.
Уюштуруучу ар бир коюмга номер бериши керек, ал эми уткан коюмдар басылып чыгып, катуу документ түрүндө сакталат. сторона организатора является назначение номер каждому карту, и выигрышные ставки печатаются и хранятся как жесткий документа.
Мисалы, катуу шторм жөнүндөгү кабар кырсыктан набыт болгондор жана катуу жабыр тарткандар менен башталары бышык. Отчет о массивной шторм, например, скорее всего, начнется с погибших и расположение самого тяжелого повреждения.
Пабыл менен Барнабанын катуу талашып-тартышканы жалпыга маалым болгон жана алар убактылуу эки жакка бөлүнүп кетишкен Острый спор между Павлом и Варнавой стал достоянием общественности и привело к их переход в разные стороны на некоторое время.
Күлкүлүү, курч же кызыктуу кылганга өтө катуу аракет кылган учурда да, кабар аталыштары көбүнчө ойдогудай чыкпай калат. Заголовки, которые пытаются слишком трудно быть смешной, умный, или захвата часто терпят неудачу.
Бирок, анын ушул Мичигандагы студенттерге таштаган чакырыгы өзгөчө болуп, тыңдап тургандарга абдан катуу таасир калтырган. Но это первый вызов студентов в Мичигане был более конкретен, и он ударил сильный нерв среди тех, кто слышал его.
Ал каада-салттарга талапты катуу койгон катаалдык дагы, ошол эле маалда, суфизмдин поэтикалык мистицизми дагы мүнөздүү болгон. И эти традиции менялись от жестко строгий, к поэтическому мистике суфизма.
Өкмөттүн салыктан топтолгон акчадан көбүрөөк акча сарптоо үчүн, акчанын санын көбөйткөн иш-аракетин катуу сынга албай эле коёлу. Мы не должны быть очень строгими в оценке правительства, которые увеличивают количество денег, потому что они хотят, чтобы тратить больше, чем они собирают от людей.
Өз пикирин эркин чагылдыруу, демократиялык өлкөлөрдөгүдөй эле, ММЛ салттуу түрдө катуу текшерилген өлкелөрдө да колдонолуп калды. Это обеспечило большее пространство для свободного выражения в обоих демократических структурах и странах, где традиционные вещательных и печатных СМИ ограничены.
Америка Кошмо Штаттары сыяктуу мамлекеттердин тургундары күчүнө толуп турган жаш кездеринде катуу иштеп, акча таап, сактап коюшат. Люди в такой стране, как Соединенные Штаты спасают в те годы, когда они находятся в полном расцвете и может заработать деньги.
Памир жолунун боюнда Биз катуу уйкуга кирдик, Алай тоолорунун тагдырын силерге тапшырдык деп жазып койгула. Башка эч нерсе суранбайм. На обочине шоссе Памир написать лозунг: Мы падаем в глубокий сон, судьба горах Алая остаются с вами. Я не прошу ничего.
Суюктуктарды жана газдарды бөлүштүрүү үчүн жабдуулар, санитардык жабдуулар, жылытуу үчүн, абаны алмаштыруу жана кондициялоо үчүн жабдуулар, катуу отун. Оборудование для распределения жидкостей и газов, санитарно-техническое оборудование, отопление, вентиляция, кондиционирование, твердое топливо.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: