Меню
Эл-Сөздүк

Өлсөк—бир көрдө (чуңкурда), тирүү болсок — бир дөбөдө.

Если умрем — быть в одной могиле,
Живы останемся — быть на одном холме.


Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Все за одного, один за всех.

Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Өлсөк—бир көрдө (чуңкурда), тирүү болсок — бир дөбөдө.

Кыргызский Русский
Тирүү кишилер Живые люди
Кудайдын сөзү тирүү жана күчтүү Слово Божие живо и действенно.
Эгер ушул нерселердин бардыгы жөнүндө сөз кыла турган болсок, алардын абийирсиздик менен жасалгандыгын эсибизден чыгарбашыбыз керек. Если говорить обо всех этих вещах, не следует забывать, что они сделали это с нечистой совестью.
Ошон үчүн, биз жеткилеңсиз болсок да, Кудайга таандык болгубуз келгендиктен жана эч нерсеге карабай ишенимдүүлүгүбүздү сактоого чечкиндүү болгондуктан, ага арналабыз Таким образом, мы посвящаем себя Богу, потому что, несмотря на наше несовершенство, мы желаем принадлежать ему и решили быть верными ему, будь что будет.
Керээз жана мыйзам боюнча мурас ачкан учурда тирүү жарандар, ошондой эле мурас калтыруучунун көзү тирүүсүндө бойго бүткөн жана мурасты ачкандан кийин тирүү төрөлгөн балдар мураскорлор болушу мүмкүн. Лица, находящиеся в живых в день начала последовательности, а также тех, задуман во время завещателей времени жизни и родившиеся живыми после открытия правопреемства могут быть наследниками по завещанию или наследников по закону.
Дагы эле баягы катуу шторм жөнүндөгү кабарды мисал ала турган болсок, кабарчы кыскача киришүү менен баштайт да, ага бир-эки кошумча абзац берген соң кабарды штормдон аман калган бирөөнүн баяны менен улантат. Вставлять на примере рассказа о массивной шторм, репортер может начать с жестким свинца, обеспечивают несколько абзацев поддержки, а затем рассказать историю шторма о чем свидетельствует один выживший.
Ал жактарга зыяндын ордун толтурууну аныктоодо өлгөн адамдын кирешесинин курамына анын эмгек акысы (кирешеси) менен катар ал тирүү кезинде алган пенсиясы, өмүр бою алган акысы жана башка ушундай төлөмдөр кошулат. При определении возмещения ущерба этим лицам, доход умершего будет состоять, наряду с заработка (дохода), из своей пенсии, длительный срок технического обслуживания и других аналогичных платежей.
“Кудай Кудай бойдон калышы керек деп чечкенден кийин, биз Аны кандайдыр бир нерсени таанып-билүү максатында колдоно албай калабыз Кудай өлүк эмес, ал тирүү; бирок көптөгөн иш-аракеттерибизде анын бизге кереги жоктой сезилет. "После того, как мы решили, чтобы позволить Богу быть Богом, мы больше не можем использовать Бога для нашего собственного познавательного заканчивается Бог не мертв; но мы, кажется, не нужно его -или хотите его- для большинства, что мы делаем.
Баккан адамынын өлгөнүнө байланыштуу зыяндын ордун толтуртууга укугу бар жактарга зыяндын орду өлгөн адамдын эмгек акысынын (кирешесинин) ушул Кодекстин бир миң он бешинчи беренесинин эрежелери боюнча аныкталган, алар өлгөн адам тирүү кезинде алууга тийиш Ущерб, нанесенный лицам, имеющим право на возмещение связанного со смертью кормильца, вред возмещается в размере доли заработка (дохода) умершего человека, устанавливается правилами статьи одного thousa
Цифралык технологиялар маңызы боюнча фильмдерди жөнөкөй эле цифрага айландыруу дей турган болсок, мунун өзү фильм тартууну, фильмде баяндалган окуяларды, алардын элге көрсөтүлүшүн, алардын баасын жана көрүүчүлөрүн кандай өзгөртөрүн көрүүнүн өзү эле бир жа Если учесть, что цифровая технология по своей сути просто способ конвертировать фильмы в строку единиц и нулей, это как шокирующие и удивительно видеть, как он изменил способ фильмы сделаны, истории говорят, где они показали, насколько
Алар көпчүлүк учурларда аздыр-көптүр окшошуп кетишкени менен, ар кандай маданияттарда жана коомдордо ар кандай болуп, адамдарга жакшы менен жаманды ажырата билүүгө, баалуулуктарды аныктаганга жардам берет.Салттардагы тыюу салынган нерселерге каршы болсок Они варьируются от культуры к культуре, от сообщества к сообществу, хотя часто некоторое перекрытие, наши традиции говорят нам, что правильно, а что имеет ценность; и даже когда мы не согласны с их предписаниями исходить из самих этих запретов.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: