Меню
Эл-Сөздүк

полимер жабдуу

полимерное оборудование
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: полимер жабдуу

Кыргызский Русский
Кошумча жабдуу Дополнительное оборудование
Техникалык жабдуу Техническое оборудование
Эми ошого дагы бир жабдуу керек. Бул инфра-кызыл калем. Теперь, это требует другой компонент, который является эта инфракрасная ручка.
“Галиев” жеке ишканасы Каракол шаарында аары уясын өндүрүү үчүн жабдуу орнотот. ЧП Галиев устанавливает оборудование для производства пчелиных сот в городе Каракол.
Техникалык жабдуу: жайлардын жана техникалык жабдуулардын сапаты жакшыртылышы керек. Технические средства: Качество помещений и технического оборудования должна быть значительно улучшилось.
Банктык эсептен нак акча каражаттарын карттын жардамы менен алуу үчүн каралган жабдуу. Устройство для снятия наличных денежных средств с банковского счёта с помощью карты
-бөлүмдөрдү жана секторлорду ченемдик-укуктук базага ылайык, тиешелүү адабияттар менен жабдуу. #ИМЯ?
Төлөм карттарына өздүк маалыматтарды басып түшүрүү (эмбоссирлөө) аркылуу аларды персоналдаштырууга багытталган жабдуу. Устройство, предназначенное для персонализации платежных карт путём механического выдавливания (эмбоссирования) на них идентификационной информации.
Инкубатордун бардык жайлары минималдуу курулуш стандарттарына жана техникалык жабдуу стандарттарына жооп берүүге тийиш. Все помещения инкубаторов должны отвечать минимальным стандартам условий строительства и технического оборудования.
Мектептердин кепчүлүк жайлары капиталдык ремонтко муктаж (чатыры, суу менен жабдуу, жылытуу системасы, имараттын тышкы капталдары). Многие школьные помещения нуждаются в капитальном ремонте (крыша, система водоснабжения, отопления, внешний вид).
«Атлантис» кайра калыбына келтирип дарылоо борборун сапаттуу кайра калыбына келтирип дарылоо үчүн зарыл уюштуруу жана видеотехникалар менен жабдуу Организационно и видеотехники для реабилитационного центра Атлантис необходимы для обеспечения реабилитации качества.
Бул 7,4 миллион АКШ доллар өлчөмүндөгү программа Кыргызстан боюнча баардык урук өстүрүү чарбаларды жабдуу жана жогорку сапаттагы үрөндөр менен камсыз кылат. Программа 7,4 млн долларов обеспечит оборудование и высококачественные семена семеноводческих хозяйств на всей территории Кыргызской Республики.
Достук визиттин максаты кыргызпатенттин жетекчилигинин Жазуучулар союзунун иш шарттары менен таанышуусу, ошондой эле техникалык жабдуу түрүндө жардам көрсөтүү болду. Знакомство с условиями работы Союза писателей был основной цели дружественным визитом Кыргызпатента руководства, а также помощь в виде технического оборудования.
Карттын рельефтик реквизиттеринин жана соода-тейлөө ишканаларынын реквизиттеринин оттискасын кагазга (слип) көчүрүү менен транзакцияларды тастыктоо үчүн каралган механикалык жабдуу. Механическое устройство, предназначенное для подтверждения транзакций путем переноса оттиска рельефных реквизитов карты и реквизитов торгово-сервисного предприятия на бумажный носитель (слип).
Карттан маалыматтарды чечмелеп көрүүгө, аларды топтоштуруп, жөнөтүүгө жана тиешелүү төлөм системасынын карты боюнча ишке ашырылган операциялар тууралуу маалыматтарды кабыл алууга өбөлгө түзгөн электрондук жабдуу. Электронное устройство, позволяющее считывать информацию с карты, формировать, отправлять и принимать сообщения об операциях с картой в (из) соответствующей платежной системе.
Өнөр жайы, айыл чарбасы жана өндүрүштөн башка тармактын жаңы ишканаларын куруу жана иштеп жаткан ишканаларды реконструкциялоо, кеңейтүү жана техникалык кайра жабдуу аркылуу негизги фондуларды өзгөртүп түзүүгө инвестиция жумшоо. Вклад инвестиций в воспроизводство основных фондов путем строительства новых и реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий промышленности, сельского хозяйства и отраслей непроизводственной сферы.
тийиштүү аймакты тейлеген жана мамлекеттик, жеке менчикке таандык ишканаларга караштуу болбогон транспорт, энергетика, суу менен жабдуу, канализация курулуштары менен коммуникацияларынын тармактары жана инфраструктура объекттери; сети и сооружения инфраструктуры для транспорта, энергетики, водоснабжения, очистки сточных вод, сетей связи и инфраструктуры инженерных, обслуживающих территорию местного самоуправления и не принадлежащие государству или PRIVA
Мындан тышкары, каржы каражаттарынын тартыштыгынан көптөгөн инкубаторлор сунуш кылган ыңгайлуулуктар начар абалда болушат: айрым учурларда электр менен үзгүлтүксүз жабдуу камсыздалбайт, жылытуу, канализация же ал тургай суу да жок учурлар кездешет. Кроме того, из-за отсутствия финансирования, то facili¬ties многих инкубаторов часто находятся в мрачных условиях - в некоторых случаях с нестабильной подачей электроэнергии и отсутствия отопления, канализации или даже воды.
Ош шаарында негизги инфраструктураны өнүктүрүү жана жолдорду капиталдык оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча иштерди жүргүзүү, суу түтүк жана канализация тармактарын жана курулмаларын куруу жана оңдоо, ошондой эле ишканаларды жабдуу менен камсыз кылуу. Проведение развитие базовой инфраструктуры для реабилитации и обслуживания дорожных работ, строительства и ремонта системы водоснабжения и канализационных сетей и сооружений, а также предоставление оборудования для муниципальных служб в Оше.
Кыргызпатенттин эсебине алым түрүндө, анын ичинде валюталар түрүндөгүлөр, кызматтар жана материалдар үчүн төлөм түрүндө келип түшкөн бардык каражаттар Кыргызпатент тарабынан техникалык жабдуу үчүн, автоматташкан тутуму түзүү жана колдонуу үчүн, патенттик Все средства, поступившие на счет Кыргызпатента в виде пошлин, включая валюты и оплаты услуги и материалы используются Кыргызпатентом для технического оснащения, создания и эксплуатации автоматизированной системы, кожи патентной информа

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: