Меню
Эл-Сөздүк

полиграфия өндүрүшү

полиграфическое производство
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: полиграфия өндүрүшү

Кыргызский Русский
Сот өндүрүшү мамлекеттик же расмий тилде жүргүзүлөт. Судопроизводство ведется на государственном и официальном языках.
3) айыл чарба өндүрүшү үчүн берилген жер тилкесин же жер тилкесинин бир бөлүгүн үч жылдын ичинде пайдаланбоо; 3) неиспользование земельного участка или части земельного участка, предоставленного для сельскохозяйственного производства в течение трех лет;
соттогу кылмыш, жарандык иштер жана администрациялык укук бузуулар боюнча чечимдер (өкүмдөр) мыйзам күчүнө кирген иштер менен, ошондой эле кылмыш ишин козгоодон баш тартып токтотулган жана иш өндүрүшү кыскарган материалдар менен таанышууга; изучить уголовные и гражданские дела в суде, а также дела об административных правонарушениях, в отношении которых уже были сделаны решения суда и вступления в силу, а также дела и материалы, отклонены судом.
Товардык белги анын ээси тарабынан келишим боюнча булар үчүн товардык белги катталган товарлардын баарына же алардын бир бөлүгүнө карата тийиштүү өндүрүшү менен же анын бир бөлүгү менен бирге да, аларсыз да юридикалык же жеке жакка ыйгарылып берилиши мүмк Владелец товарного знака может назначить его юридического лица или физического лица на основании договора и с соответствующим производством или его части или без нее в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.
мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар, өнөр жай өндүрүшү үчүн, коргонуу, транспорт, байланыш муктаждыктары жана башка багыттар үчүн, мамлекеттик турак үйлөрдү куруу, жаратылышты коргоо, ден соолукту чыңдоо, рекреациалык жана тарыхый-маданий багыттагы куру для государственных и общественных нужд, промышленного производства, нужд обороны, водоснабжения, транспорта, связи и других целей, построение государственных жилых домов, природоохранного, здравоохранения, рекреационного и историко-культурного назначения
Сот өндүрүшү жүрүп жаткан тилди билбеген ишке катышып жаткан адамдарга эне тилинде билдирүүлөрдү жасоо, түшүндүрмөлөрдү берүү, өтүнүчтөрдү билдирүү, иштин бардык материалдары менен таанышуу, сотто чыгып сүйлөө жана тилмечтин кызматынан пайдалануу укугу ка Лица, участвующие в случаях, не зная языка судопроизводства должно быть предоставлено право подать апелляцию, давать показания, делать заявления, ознакомится со всеми материалами дела, и сделать комментарии в суде в Thei

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: