Меню
Эл-Сөздүк

гросстук системи

гроссовая система
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: гросстук системи

Кыргызский Русский
Бааларды көзөмөлдөө системи жеке менчик менен жеке өндүрүштү толугу менен өкмөттүн карамагына өткөргөн. Регулирование цен преобразована в частную собственность и частное производство в системе полного контроля правительства всего.
Катышуучу өз эсебин кайсы акча которуу системи аркылуу толтурса, ошол систем аркылуу Интернет аркылуу коюлган коюмдар боюнча утуштарды ала алат. Выплаты по ставкам, сделанным по интернету, сделанные через систему денежных переводов посредством которого участник сделал депозит.
Бүгүнкү күндөгү баш мыйзамдар жана башкаруу системи, элдин учурдагы адеп-ахлак идеялары менен философиясын чагылдырган ушул мыйзамдар системинин бузулушуна жол бербейт. Все наши конституционные законы и наша система правления основаны на том факте, что правительство не разрешено делать все, что нарушает эту систему законов, представляющих моральные и фактические идеи и философии нашего народа.
Гитлердин германиялык коммунизм же улутчулдук системи, өндүрүүчүлөрдү мыйзам чегинде өндүрүш каражаттарынан ажыратпаганы менен, алардын ар бир экономикалык кадамын өкмөт белгилеген. Немецкий коммунизм, национал-социализм, при Гитлере юридически не экспроприировать владельцев средств производства, но каждый экономическим шагом было определено правительством.
Элиссон Хант жамбаш сөөгүн алмаштыруу операциясы керек жана Канаданын ден соолук системи андан эки жыл күтүү барагында (жана ооруда) өткөрүүнү талап кыларын билгенде, баарын өз колуна алган. Когда Эллисон Хант узнал, что она нуждалась в новое бедро - и что национальная система здравоохранения Канады потребует ей проводить почти 2 лет в лист ожидания (и в боли) - она ​​взяла дело в свои руки.
Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасы аркылуу финансы-кредит мекемелеринин Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында ачылган эсептери боюнча эсептешүүлөрү. Жыйынтыктап эсептешүү шартсыз жана кайтарымсыз болуп саналат. Расчёт, проводимый по счетам финансово-кредитных учреждений, открытым в Национальном банке Кыргызской Республики, через гроссовую систему расчётов в режиме реального времени. Окончательный расчёт является безусловным и безотзывным.
Өкмөт, базар деп аталган, кыйыр алмашуу системи жана акчаны үзгүлтүккө учуратуу менен, адамдардын ортосундагы мамилелердин түпкү маани-маңызын бузганда, конституциялар жана мыйзамдар адамдарды коргой албай каларын биз эсибизден чыгарбашыбыз керек. Мы не должны забывать, что вся защита для обозначения лиц через конституций и законов исчезает, если правительство находится в таком положении, чтобы уничтожить смысл каждого между человеческого отношения путем подрыва системы косвенного обмена и денег wh
Мындан тышкары, ал кабыл алынган убакытка карата бир да мамлекет - бири да - мейли, жайгашкан жери, башкаруу системи же экономикалык, болбосо, маданий өнүгүү деңгээли болсун, АУЖД жетишкендик стандарттарына туура келиши же канааттандырышы мүмкүн болгон эм Кроме того, важно помнить, что во время его принятия, ни одно государство - ни один - независимо от их местоположения, системы правления, или уровня экономического или культурного развития, могли бы удовлетворить или удовлетворить стандарты Всеобщей декла

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: