Меню
Эл-Сөздүк

Эмгекти көрбөгөн, ыракаттын кадырын билбейт

Кто никогда не трудился, тот не знает цены блаженства.

Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Без труда — нет добра.

Без учебы и труда не придет на стол еда.

Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Эмгекти көрбөгөн, ыракаттын кадырын билбейт

Кыргызский Русский
Эгер эмгек акылар жогорулабай токтоп калса, эмне болорун эч ким билбейт. Если заработная плата не продолжать идти вверх, никто не знает, что произойдет.
Токой чарбачылыгында эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздукту сактоо Охрана труда и соблюдение требований охраны труда
АКШ конгресси жакында эле тынчтык корпусунун мурун болуп көрбөгөн 400 миллион долларлык бюджетин бекитти. Конгресс США только что утвердил исторического максимума $ 400 млн бюджета Корпуса мира.
жаратылышты пайдалануунун жана айлана-чөйрөнү коргоонун Кыргыз Республикасында колдонулган эмгекти коргоо нормаларын жана эрежелерин сактоо; соблюдение стандартов и правил по охране труда, использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, действующих в рамках КР;
Гезиттерден “кагаз алтыны” жөнүндө кызыктуу аңгемелерди окуган чыгарсыңар. Өзүңөр билгендей, кагаз алтындын маанисин эч ким деле жакшы билбейт. Вы читали в газетах эти замечательные истории о "бумажного золота". Никто не знает, что бумажное золото, вы знаете.
Пол Джонсон, британиялык тарыхчы: “Дин, мурун-кийин болуп көрбөгөн, эң таасирлүү, арзан жана элге анчейин кысым көрсөтпөгөн коомдук көзөмөлдөө таризи. Пол Джонсон, британский историк, заметил: "Дело в том, что практика религии является наиболее эффективным, и, безусловно, самым дешевым и менее гнетущая, форма социального контроля когда-либо созданных.
Ошентип, комиссиянын мүчөлөрү кандайдыр бир дискриминацияны көрбөгөн сыяктанышат, жагдайды аялдардын өздөрү жөнүндө камкордук көрүп жаткандыктары менен түшүндүрүшөт. Таким образом, члены комиссии не видят какой-либо дискриминации в таком подходе, и объяснить свое поведение как забота о женщинах.
Бизде ушул өлкөдө ушул тартыштык системасына тургузулган бир эстелик бар – тартыштыгы бир миллиард доллар же балким мындан дагы көбүрөөк сумманы түзгөн, Америкалык Почта бөлүмү- эч ким билбейт. Мы имеем в этой стране один памятник этого дефицита системы-американского почтамта: один миллиард долларов почти, или возможно более-никто не знает.
-Сабакта мугалимдин позициясын өзгөртүшү окутуу методикасын кайра курууну, окутуун заманбап усулдарын пайдаланууну талап кылат, тилекке каршы, аны көпчүлүк мугалимдер билбейт жана эскиче иштөөдө. -Изменение Учителей роли в классах требует повторного проведения методики и использование современных методов, которые, к сожалению, большинство учителей не знают и поэтому они все еще работают в старомодным способом обучения.
Жана ошол мүнөттө сиздин сезимиңиз аалам менен, о бир кумурадагы суу менен, ар бир адам менен бирге болот, Жаратуучу менен бирге болот, анан сиз бир күчтүн, коркуунун келишин сезесиз, эң терең сүйүүнү, жошооңузда эч көрбөгөн эң терең мээримдүүлүктү жана б И в эту минуту, вы чувствовали на один с Вселенной - один с этой кувшин воды, один с каждого человека, один с Творцом - и вы чувствовали, что вы в присутствии власти, благоговения, из самых глубоких люблю, глубочайший смысл сострадания и милосердия
Мисалы, бул багытта Эмгекти эл аралык уюштуруу долбоору, Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүу банкы, БУУнун ӨПнын (ПРООНдун) Швейцариянын Эл аралык кызматташуу боюнча координациялык бюросунун, Бириккен Вена институтунун, Германиянын ишкерлер союзунун ж.б. долбоо Например, проекты МОТ, Всемирный банк, Азиатский банк развития, ПРООН, Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, венского Ассоциации института, немецкого предпринимательства Unit т.д. активно работают в этом направлении.
Базар, ошондой эле базардагы адамдар, эмгекти бөлүштүрүү ишин уюштуруп, ошондой эле бир адам бут кийим ултарса, экинчиси күрмө чыгарган тутумду орнотушкан адамдар маанилүүлүгү менен баалуулугундагы айырмачылык боюнча, күрмөлөр бут кийимдерге акча-каражатт Рынок, люди на рынке, люди в организации разделения труда и доведение о системе, в которой один человек производит обувь и другое производит шубы, привели к системе, в которой может быть приобретен пальто против обуви, но только
Кыргыз Республикасынын жарандарынын жана Кыргыз Республикасынын аймагындагы концессиялардагы чет өлкөлүк жарандардын иштөө шарттары, эмгек жана эс алуу режими, эмгек акы төлөө, социалдык камсыздандыруу жана эмгегин коргоо Эл аралык эмгекти уюштуруунун нор Условия работы граждан Кыргызской Республики и эмиграции в льготных лиц на территории Кыргызской Республики, их труда и график отдыха, заработной платы, социального страхования и охраны труда регулируются Международной организации труда

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: