Меню
Эл-Сөздүк

Эмгексиз тапкан мал эсепсиз кетет.

Без труда приобретенный скот без учета уплывет.

Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Что без труда дается, как нитка рвется.

Что легко дается, то дешево ценится.

Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Эмгексиз тапкан мал эсепсиз кетет.

Кыргызский Русский
эмгексиз безработные
Кийинкиси канчада кетет? Когда следующий отходит?
Жамгыр сезону Руанданын көп жолдорун жууп кетет. Сезон дождей заливает многие из дорог в Руанде.
Ошентип ишкерлер сатып алган нерселердин баалары кымбаттап кетет. Таким образом, цены на вещи бизнеса купить идти вверх.
Же аны башка бирөө уурдап алып, бечара эптеп тапкан акчасынан кол жууп калган. Он всегда будет под искушение потратить их. Или он может потерять их. Или кто-то может украсть их.
Алтын акчаны пайдаланууда, баалардын ири төңкөрүшү болуп кетет деп кооптонууга негиз жок. С золотых денег, нет никакой опасности, что великая революция цен будет вызвано.
Өкмөт аларга дагы кошумча акча берет, эртеси күнү дагы бирөөлөргө, анан ошентип уланып кетет. И тогда правительство дает им количество слишком, а затем вновь к другим тоже.
“Өлүм жазасынан каза тапкан адамдын үйүндө дарга асуу жөнүндө сөз болбойт” деген учкул сөз бар. Существует поговорка, что говорит: "Не говорить о виселице в доме семьи, один из членов которой был казнен."
Бул бир өкмөт башкаларга караганда инфляциялык иш-чараларды жүргүзүүдө алдыга озуп чыгып кетет демек. Это означает, что, одно правительство идет дальше в своих инфляционных мер, чем другие.
Кошумча сандагы акчанын болушу, сурамдын күчөшү жана саны чектелген буюмдарды издөө көрүнүштөрүнөн улам, баалар көтөрүлүп кетет. Цены идут вверх, потому что есть дополнительное количество денег, просить, ища не-увеличения количества товаров.
Бул жагынан алар Латын Америкасы менен Кариб деңизинин аралдарынан келген теги Испания болгон испаниялык америкалыктарга окшоп кетет. в этом смысле они больше всего напоминают испаноязычных американцев, чьи истоки лежат в Испании, многим странам Латинской Америки и островам Карибского моря.
Редакторлор кабарчылар менен башынан аягына чейин чогуу иштеп, жардам беришет, анын натыйжасында материалды редакциялоого азыраак убакыт кетет. Работая с журналистами на протяжении всего процесса, редакторы помочь репортерам производить более историй, которые требуют меньше времени для редактирования в конце процесса.
Киштин атасы эр жүрөк кайраттуу мергенчи болгон, бирок ал ачарчылык учурунда бир чоң ак аюунун өмүрүн кыюу менен өз элинин өмүрүн сактап калам деп жатып каза тапкан. Отец Киша был очень храбрым человеком, но он встретил свою смерть в время голода, когда он пытался спасти жизнь своего народа, принимая жизнь большого белого медведя.
Мындан тышкары, пайда тапкан ишкана катары инкубатордун ролу жана ал коомдун өнүгүшүнө таасир көрсөтүшүн күтүү карама-каршы бааларга жана максаттарга алып келиши мүмкүн. Кроме того, роль инкубатора как прибыльную компанию в себе, и в надежде, что она будет иметь влияние на развитие сообщества могут привести к противоречивым ожиданиям и целям.
Алсак, жыл сайын өпкө рагынан каза тапкан адамдардын саны жөнүндөгү кабарда бул цифра килейген авиалайнердин күн сайын кыйрашы менен барабар экендиги көрсөтүлүшү ыктымал. История о количестве людей, которые умирают от рака легких каждый год можно отметить, что она является эквивалентом аэробус сбой каждый день.
Биринчи дүйнөлүк согуштун келип чыгышы менен, талап кылынган акчаны инфляция аркылуу эмес, элге салык салуу аркылуу тапкан мамлекеттер кошумча акча басып чыгара башташкан. С началом Первой мировой войны, многие правительства, которые не повторно отсортированных инфляции ранее и которые представили все деньги, которые они, необходимую налогообложения, начал печатать дополнительные банкноты, бумажные банкноты.
Ушул өңүттөн алып караганда, Коммунисттик өкмөт менен жеке инсандын эркиндигине, эркин базар шарттарына жана эл бийлигине негизделген өкмөттүн ортосундагы айырма жоголуп кетет. С этой точки зрения есть исчезает даже фундаментальный принцип, который все видит как разница между коммунистическим правительством и правительством на основе идеи индивидуальной свободы, сохранение свободного рынка и способность
Эгер эл сырттан алынып келүүчү шампандын ордуна, жергиликтүү базардагы башка нерсени сатып ала башташса, ал нерселерге болгон талап көбөйгөндүктөн, алардын баасы кескин кымбаттап кетет. Если вместо того, чтобы покупать импортный шампанское, они покупают другие вещи на внутреннем рынке, цены на эти вещи пойдут на счет того, что в настоящее время существует больший спрос на них.
Ошол эле маалда, анда-санда бирөөгө жалданып иштеп арзыбаган акча тапкан, тилекке каршы, жашоо-шартын оңдоп алайын десе, үнөмдөөгө же чогултууга эч кандай каражаты же мүмкүнчүлүгү жок адамдар дагы болгон. С другой стороны есть люди, которые были бедными, очень бедными, люди, которые ничего не имели, кто мог бы иногда заработать небольшую монету, но которые на самом деле не имел возможность накопить ничего, чтобы улучшить свои условия.
Биллик кинобизнестин көптөгөн аспектилери менен тааныштырып, компаниянын жүргүзүп жаткан иш- аракеттерин белгилеп кетүү менен айлана-чөйрөнү коргоо саясаты жаратылыш үчүн эле эмес, бизнес үчүн да жакшы болорун кошумчалап айтып кетет. Billik переносит зрителя через многие аспекты кинобизнесе, указывая действия студия принял и делает дело, что, в дополнение к тому хорошо для Земли, экологическая политика может быть хорошо для бизнеса.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: