Меню
Эл-Сөздүк

Чоң (улуу) үйдөгүлөр күлсө, кичүү үйдөгүлөр ырсаят.

Если в большом доме смеются, то в малом доме улыбаются, не любо, да смейся.

Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Подхалима нечего учить, как начальнику угодить.

Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Чоң (улуу) үйдөгүлөр күлсө, кичүү үйдөгүлөр ырсаят.

Кыргызский Русский
улуу самый старший
Үйдөгүлөр кандай жүрүшөт? Как ваша семья?
Менин иним менден 4 жаш кичүү Мой брат младше меня на четыре года.
Америка - көпчүлүк рухтарды камтыган улуу өлкө. Америка является великая общность людей, подавляющее большинство из других источников.
Ал бутуна улуу киши катары салабаттуу турду да, ызылдаган үндөрдүн басылышын күттү. С достоинством старца, он поднялся на ноги, и ждал молча среди лепет голосов.
Эркек бөлүм жана сектор башчылары эреже катары, өздөрүнүн аял кесиптештеринен 6-10 жаш кичүү болушкан. У мужчин - руководители отделов и подразделений, как правило, моложе на 6-10 лет, чем коллегам-женщинам.
Респонденттердин курагы 31-40 жаш жана андан улуу.Ата-энелердин азыраак бөлүгү гана бүтпөгөн орто билимдүү. Возраст респондентов 31- 40 Практически ни родители имеют незаконченное среднее образование.
Мында эркектер - башкармалардын жетекчилери жана алардын орун басарлары өздөрүнө кесиптеш аялдардан 8-12 жашка улуу. Здесь мужчины - руководители департаментов и их заместители 8-12 старше своих колледжей Женщин.
Бул учурда волонтёрлордун орточо жаш курагы өйдөлөп (22ден 28ге), 50 жаштан улуу волонтерлордун проценттик катышы да өстү. Средний возраст добровольцев вырос в течение этого времени - от 22 до 28 - и процент добровольцев в возрасте старше 50 также поднялся.
1868: Экинчи Форд Ларами келишими Улуу Сиу Улутунун эгемендүүлүгүнө жана Black Hills (Кара Дөбөлөргө) ээлигине даана кепилдик берет. 1868: Договор о втором Форт Ларами четко гарантирует суверенитет Великой Су нации и причастности Лакота "священных Блэк-Хиллс.
Мындан жүз жыл мурун улуу африка- америкалык окумуштуу Ду Бойс кылымдын проблемасы теринин түсү жаатында боло тургандыгын айткан. Сто лет назад великий афроамериканский ученый Дюбуа предупреждал, что проблемой века станет расовая граница.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин биринчи жыйналышын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жашы боюнча эң улуу депутаты ачат. Старший Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики открывает первое заседание Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
Биз шарттар жакшыраак деп айта алабыз, себеби улуу муундар дабасын таба албаган жаман нерселер кийинки муундар үчүн коркунуч туудурмак эмес. Тогда мы могли бы сказать, условия были лучше, потому что многие бедствия, для которых старшие поколения не имели никакого средства уже не такие пороки.
Өз ара жардамдашуу жөнүндө Меморандумга кол коюу аземи 13-мартта DFIDдин кеңсесинде, Улуу Британиянын Элчилигинде, эртең мененки саат 10:00-дө өтөт. На церемонии подписания МОВ будет проходить в британской Департаментом по международному развитию (DFID) офиса, британского посольства на 13 марта в 10:00.
Мисал катарында, өзүнүн улуу тарыхы бар, дүйнө жүзү боюнча цивилизациясы эң жогорку деңгээлге чейин өнүккөн Европадагы бир керемет өлкөнү алалы. К примеру, есть такая страна в Европе, очень красивая страна с великой историей, считается даже сегодня как один из самых цивилизованных стран мира.
БААПВС Улуу Британиянын Эл Аралык Өнүктүрүү Министрлиги тарабынан каржыланып, «Сорос-Кыргызстан» Фонду тарабынан GRM International менен тыгыз кызматташтыкта ишке ашырылууда. CARHAP финансируется UKaid из Департамента по международному развитию (DFID) и администрируется Фондом Сороса - Кыргызстан в тесном сотрудничестве с GRM International.
Глобалдык билим берүү институту жана Улуу британиялык адистер тарабынан иштелип чыккан материалдар, ошондой эле Улуттук команданын эксперименттик иштелмелери пайдаланылды. Во время подготовки книги были использованы следующие входы: материалы, разработанный Институтом глобального образования Торонто под руководством профессора Д. Селби и специалистов из Великобритании, а также экспериментальных работ членов Natio
ВСБААП Улуу Британиянын Эл аралык өнүктүрүү министрлиги (ЭРЮ) тарабынан каржыланат жана «Сорос-Кыргызстан» Фонду тарабынан GRM International менен тыгыз кызматташтыкта ишке ашырылат. CARHAP финансируется Министерством международного развития Великобритании (DFID) Великобритании и реализуется Сорос-Кыргызстан в сотрудничестве с GRM International.
19-кылымдын экинчи жарымында, улуу инсан, бүткүл дүйнө жүзүнө таанымал жана таасирдүү, мамлекеттештирүү саясатын жактаган Принц Бисмарк деген мамлекеттик кызматкер жашап өткөн. Во второй части 19-го века, там был великий человек, один из самых важных и влиятельных государственных деятелей в мировой князя Бисмарка, который благоприятствования национализацию.
Орто кылымдарда менин рухум Чыгыш менен Батышка жайылып, мечиттерде сыйынып, орто кылымдагы мусулмандардын улуу шаарлары Каир, Багдад жана Кордобанын китепканаларында билим алган. В средние века, душа моя распространилась на Востоке и на Западе, молясь в мечетях и учась в библиотеках великих средневековых мусульманских городов Каира, Багдада и Кордовы.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: