Меню
Эл-Сөздүк

Чокой кийген бут куурайт, чогоолго тийген кыз куурайт.

Одетая в поршни нога мучается,
За грубияна вышедшая девушка мучается.


Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Хоть жмут — да боты, просторны — да лапти.

За немилого идти — горе не снести.

Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Чокой кийген бут куурайт, чогоолго тийген кыз куурайт.

Кыргызский Русский
Чоңойтуу үчүн сегиз баскычын же эгер сенсордук экран колдонулса, белгиге тийген + баскычын басыңыз Увеличить: пресс клавишу * или прикосновения + значок, если стилус поддерживается.
Чоңойтуу үчүн сегиз баскычын же эгер сенсордук экран колдонулса, белгиге тийген + баскычын басыңыз, Увеличить: пресса клавишу * или нажмите на значок +, если поддерживается стилус.
Жеймс Бонддун эң соңку фильми чет өлкөлүк кинотеатрларда жаңы эле коюла баштаганда, анын пират дисктери көчөлөрдө эбак эле колго тийген болчу. Когда последний фильм Джеймс Бонд появился в иностранных кинотеатрах, пиратские цифровые видеодиски уже доступны на улице.
Бирок кошумча алтын акчанын өндүрүлүшү чектелүү болгондуктан, дүйнө жүзүндөгү ири базарларга сан жагынан эч кандай олуттуу таасир тийген эмес. Но производство дополнительных денег, золотых денег, было ограничено; это было почти без количественного влияния на больших рынках всего мира.
Анын кесепети бул өлкөгө гана эмес, Германия сыяктуу башка мамлекеттерге дагы тийген, мисалы, 1923-жылы немец маркасынын баркы кетип, жөнөкөй эле кагаз болуп калган. И это произошло во многих других странах позднее, например, самый известный инфляция, разрушение немецкого валюте марки в 1923 году.
Бул көрүнүштүн Вена шаарына тийген кесепети орточо болгон, качандыр бир убакта 5 австрия кронуна барабар болгон 1 америка доллары, эми 14,000 же 17,000 австрия кронуна тете болуп калган. Результат в Вене был очень скромным вы знаете;Американский доллар, который был пять австрийских крон стал 14000 или 17000 австрийских крон.
Турак үй, батир же башка турак-жай тийген мураскорго керээз калтыруучу бул турак-жайды же анын белгилүү бир бөлүгүн башка адамдын өмүр бою пайдалануусуна берүү милдетин жүктөөгө укуктуу. Завещатель может возложить на наследника, которому удастся дом, квартиру или другое жилое здание обязаны предоставлять другому лицу использование службы этого здания или его определенной части.
Бул маселелердин эмне үчүн маанилүү экенин көрсөтүү максатында, журналист алардын таасири тийген адамдарды издеп табат жана тигил же бул талапкер жеңип чыга турган болсо, кандай айырмачылыктар болорун да аныктайт. Чтобы вынести вопросы к жизни, репортеры ищут людей, индивидуальные истории иллюстрируют, почему вопросы этой проблемы и что изменилось бы, если один кандидат или другой победит на выборах.
Биринчиси улуттук идеяга басым жасады жана кыргыз кол өнөрчүлүк буюмдарынын (мисалы, шырдактардын) фонунда кыргыз улуттук кийимин кийген ар кандай улуттагы өз талапкерлерин сунуш кылды, ал эми экинчиси партиядагылардын калдайган баштарын чагылдырды, алар, Первая партия подчеркивает национальную идею и представлял своих кандидатов из разных этнических групп в традиционных кыргызских одежды на фоне народных промыслов (shyirdaks (войлочные ковры), например) .Отель второй представлял собой огромное количество

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: