Меню
Эл-Сөздүк

чаар

чаар
чаар ала (чаарала эмес)
чаар алакей
чаар баш (кексөө, кыйды)
чаар гүл (бот.)
чаар жылан
чаар ичеги (митаам)
чаары чыгуу

чаар

сын. 1. Бир беткей темгил ала түс, жол-жол же чыбыр кара бирдей дээрлик аралаша келген түс. Жолборстой чаар ат менен, Жоодон качпас эр немең («Эр Табылды»).
2. Чечек оорусунан калган так, майда быдыр ала (адамга карата). Бетинде чаары бар кызыл жигит (Жантөшев). [Уруянын] бетинде бир аз чаары бар (Баялинов).
Ичи чаар — арамдыгы бар, арамза. Адамдан кыяр, ичи чаар, Каарданса түсү чаар, Караганда көзү заар («Манас»). Көзүнөн чаар чымын учуу к. чымын. Көзүнөн чаары чыгуу — ачуусу келүү, каардануу. Шабыраалынын көзүнөн чаары чыгып, баягыдан бетер жинденди (Байтемиров).

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: