Меню
Эл-Сөздүк

арт

арт (арка жак), арты,
артты

арт

арт (жүктө-), артты
арта сал
арта салма

арт

арт (ашып кал-), артты

арт

арт (тазала-), артты

арт

I зат. 1. Арка жак, бет алган жактын карама-каршы жагы. Кундуздай кара чачы эки өрүлүп артында (Сыдыкбеков).
2. Кийин жак, соңу. [Машинага].. эл арты болуп түшкөн үч адамга убал болду (Сыдыкбеков).
АРТ II этиш. 1. Көбөйүү, дагы үстүнө кошулуу, арбуу. Отличниктердин саны барган сайын артып бара жатат.
2. Күчөө, мурдагыдан ашуу, арбуу. Менин зергерлик өнөрүм арта берди (Абдукаримов).
3. Ашыкча болуп калуу, ашып калуу. Көчкөндөн отун артат (макал). Тамак жетпес жоруга Карышкырдан арткан тарп кыэык (Осмонкул).
АРТ III этиш. 1. Жүктөө, теңдей салып жүктөө. Чоко жүгүн артып жөнөп калды (Жантөшев).
  1. 2.                  Өткөрө салуу, ашыра салуу, артылта коюу. Бегимжандын мойнуна Колун артып жиберди («Семетей»).
  2. 3.                  Милдеттендирүү, милдет кылып алуу.

Көз артуу к. көз.
АРТ IV туурасы: арыт II.
АРТ V этиш. Тазалоо, аарчып-сүртүү, арылтуу, таза абалга келтирүү. [Үсөн].. бетаарчы менен баланын мурдун артты (Касымбеков).

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)


Похожие слова на других языках:

RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: