Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: учурдагы орток сеанс

Кыргызский Английский
Учурдагы мыйзам
Бул автобустун учурдагы жүрүү тартибиби? Is this the current bus schedule?
Иши иликтенүүчү ведомстволордогу учурдагы жагдай Current situation in the investigated institutions
Андагы шарттар менен учурдагы шарттарды салыштырып болбойт. You cannot compare conditions.
3 Учурдагы жайгашкан жериңиздеги расмий тез жардам номерин киргизиңиз. 3 Enter the official emergency number for your present location.
Азыркы учурдагы АКШнын шарттарын 1781-жылдагы шарттар менен салыштырууга мүмкүн эмес. We cannot compare conditions today in the United States with those in the United States of 1781.
Ушул жерден ислам дини менен учурдагы демократиянын ортосундагы байланышты байкасак болот. We can now begin to see the connection between Islam and modern democracy.
Ал учурдагы тарифтер 2008-жылы ноябрь айында кабыл алынган жана алар азыр өзүн актабайт деген. He said that current rates were established in November 2008 and that they are now failing to pay for themselves.
Анын себеби - азыркы учурдагы бүтүндөй экономикалык тутумду туура эмес түшүнүп келишкендиги The reason for this attitude is a misunderstanding of the whole modern economic system.
Оюн аяктагандан кийин учурдагы оюндун акыркы жыйынтыгына оюндун «виртуалдуу» эсеби кошулат. When the game is over, the virtual game score is added to the actual game's final score.
Бул азыркы учурдагы экономикалык эмес, саясий тутумдагы көптөгөн карама-каршылыктардын бири. This is one of the many contradictions which we have in our political, not our economic, system.
Ал учурдагы системага, инфляциянын жалпы кабыл алынган “кымбат баалар” түшүнүгүн киргизген. It has built inflation into our present system—inflation even in the popularly-accepted meaning that is higher prices.
Бул азыркы учурдагы экономикалык эмес, саясий системдеги көптөгөн карама-каршылыктардын бири. This is is one of the many contradictions which we have in our political, not our economic, system.
Алардын бири – Ислам дини либералдык демократиянын учурдагы идеяларына туура келеби же жокпу? One good example of this is the vexed question of whether or not Islam is consistent with modern ideas of liberal democracy.
Баалуу кагаздардын баланстык наркын алардын учурдагы адилет (рыноктук) наркына ылайык келтирүү.
Ислам укуктары учурдагы Батыштын айрым либералдык укуктарынан бир өзгөчөлүгү менен айырмаланат. In one important respect Islamic rights differ from some versions of contemporary Western liberal rights.
Учурдагы кырдаалды жакшы түшүнүү үчүн ассоциациялардын потенциалын ачык-айкын талдоо жүргүзүү зарыл. To understand the current situation, transparent analysis of the potentials of the associations should be undertaken.
Учурдагы түрк саясатчылары саясий исламдын болуп көрбөгөндөй гүлдөп өнүгүү мезгилине жана жеңишине күбө болушууда. Recent Turkish politics have witnessed an outstanding and unexpected triumph of political Islam.
Учурдагы билим берүү тууралуу кеп кылганда, анын алысыраак келечектеги өлчөмү менен жыйынтыктарын көрө билүү зарыл. Speaking of education on the current stage, one should foresee its scale? and results in some distant future.
Ал учурдагы (классикалык эмес либерализм) эгалитаризм теориясы менен аздыр-көптүр байланышы бар адеп-ахлак түшүнүгү. This is an ethical notion which has little or no connection with modern (non-classical liberal) theories of egalitarianism.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: