Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: ойнотуу көрсөткүчү

Кыргызский Английский
ресурстардын бирдейлештирилген көрсөткүчү менен with URL
Рыноктук пайыздык чендер өзгөргөн шартта, активдердин рыноктук наркынын өзгөрүүсүнө дуушарлануу көрсөткүчү.
Экономиканын акча каражаты менен камсыз болуу көрсөткүчү: акчанын өлчөмү, кайтарым жүгүртүү тездиги. Ал акча топтомунун көлөмүнүн ички дүң өнүмгө карата катышы катары эсептелинет.
Мисалы, Ар Намыс жана Эркиндик партияларынын өкүлдөрү өз партияларында калкты мобилизациялоо жана электорат менен ийгиликтүү иштөө көрсөткүчү аялдарда жогору экендигин белгилеген. For example, representatives from the "Ar Namys" and "Erkindik" parties noted that in their parties, women were much more capable of mobilizing people and successfully working with the electorate.
Акча-кредит саясатынын инструменти, ал Борбордук банк тарабынан белгиленген пайыздык ченди түшүндүрөт жана экономикада акча ресурстарынын баасынын базалык көрсөткүчү катары кызмат кылат.
Бүтүндөй экономика боюнча өндүрүү жана керектөө көлөмдөрүнүн, кирешелер жана чыгашалардын, жашоо деңгээлинин, баанын жалпы деңгээлинин, экспорт жана импорттун, экономикалык өсүш арымдарынын ж.б. жыйынтыкталган, жалпыланган орточо алынган көрсөткүчү.
Келип чыгуу ыктымалдыгын чагылдырган тобокелдиктин баа берилген көрсөткүчү, рыноктун макро жана микроэкономикалык коньюнктурасынын учурдагы тенденциясы сакталып турган шартта, белгилүү бир мезгил ичинде (убакыт чеги) келип чыгышы ыктымал болгон жоготуулардын жол берилген өлчөмү.
Тобокелдик бирдигине туура келген, инвестициялоодон алынган кирешелердин өлчөмүнө талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү үчүн колдонулган тобокелдиктерге сандык баа берүү көрсөткүчү. Тобокелдик бирдиги дегенден улам, адатта инвестициялоодон күтүлүп жаткан кирешеден четтөөлөрдүн бир пайызын түшүнүү зарыл.
Жүгүртүү жана төлөм каражаты катары пайдаланылган акча бирдиги менен жыл ичинде жүзөгө ашырылган циклдердин, толук жүгүртүүлөрдүн саны. Ал ИДӨнүн номиналдык көлөмүнүн акча массасынын көлөмүнө катышы катары эсептелет жана акча белгилеринин төлөм каражаты катары пайдаланылышында алардын жылышынын көрсөткүчү катары колдонулат.
Кредиттин/насыянын (займдын) жеңилдетилген шарттарда берилгендигинин көрсөткүчү, ал кредиттин/насыянын (займдын) номиналдык наркы менен карызды тейлөө боюнча карызгерден кармалып калуучу болочоктогу дисконттолгон төлөмдөрдүн суммасы ортосундагы айырманын, насыянын (займдын) номиналдык наркына карата катышы катары эсептелинет.
Жыл ичинде карызды тейлөөнүн (төлөөгө каралган пайыздарды жана негизги сумманы) салыштырмалуу көрсөткүчү, ал ошол жылдагы экспорттон (эрежедегидей эле товарлар жана кызмат көрсөтүүлөрдөн) же жыл ичиндеги бюджет кирешесине карата пайыздарда туюндурулат. Келечекте карызды тейлөө коэффициентин эсептөө үчүн экспорттук же бюджеттик түшүүлөргө алдын ала баа берүү зарыл. Бул коэффициент өлкөнүн карыз оорчулугунун маанилүү көрсөткүчү болуп эсептелинет.
Кеңири мааниде алганда, белгилүү бир мезгил ичинде жүгүртүү каражаттары менен ишке ашырылган жүгүртүүлөрдүн санын чагылдырат. Тар мааниде алганда, рыноктук ликвиддүүлүктүн аспектилеринин биринен болгон рынок сыйымдуулугу көрсөткүчү болуп саналат. Ал соода жүргүзүп жаткан мезгил ичинде сатылып алынган жана сатылган баалуу кагаздардын санынын соода ишке ашырылган, ошол мезгилдин баш жагына жана акырына карата орду жабылбаган баалуу кагаздардын орточо санына карата катыш катары эсептелинет.
а) тармакта концентрациялануу көрсөткүчү. Индекстин мааниси тармактагы бардык компаниялардын рыноктук үлүшүнүн квадраттык суммасын түшүндүрөт. Кыйла жогорку маани көбүрөөк концентрацияланууну чагылдырат. 100 компаниянын ар бири бир пайыз өлчөмүндөгү бирдей рыноктук үлүшкө ээ болгон концентрациялануу орун албаса, Н=100 мааниси келип чыгат; бир компания рынокто 100 пайыздык үлүшкө ээ болгон абсолюттук концентрациялануу шартында Н=10000 келип чыгат;
б) Херфиндаль-Хиршман (Herfindahl – Hirshman index) индекси – рыноктогу сатуучулардын концентрациялануу деңгээлин чагылдырган көрсөткүч. Ал рыноктогу фирмалардын жалпы санына жараша эсептелинип, салыштырмалуу өлчөмдөрүнө жараша бөлүштүрүлөт (жалпы тармактан үлүш).

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: