Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: бүткөн датасы

Кыргызский Английский
Жабуу датасы The Closing Date
Аяктоо датасы Termination Date
Күчүнө кирүү датасы. Effective date.
Эсептөөнү баштоо датасы. Starting date of computation.
Жокко чыгаруунун күчүнө кирүү датасы. Effective date of denunciation.
Депонирлөө жана арыздын күчүнө кирүү датасы. Depository and effective date of declaration.
Автоматтуу түрдө оюн бүткөн экран сүрөтүн жасоо. Automatically take game over screenshot.
Жабылыш датасы – эки миң он бешинчи жылдын 30-июну. The Closing Date is June 30, 2015.
Окуусун бүткөн соң ал 1936-жылга чейин юридикалык кызматтарда иштеген. Upon graduation, he practiced law until 1936.
токой чарбачылыгынын салынып бүткөн объекттерин кабыл алууга катышуу кирет. to participate in acceptance procedures for completed forestry units.
Каймана сөз менен айтканда, Ыйык Китептеги кабар адамдын колунан бүткөн кылычтардын баарынан курч, In a figurative sense, the message emanating from the Bible is sharper than any manmade sword,
Бойго бүткөн, бирок төрөлө элек мураскор болгондо мүлктү бөлүү андай мураскор төрөлгөндөн кийин гана бөлүштүрүлүшү мүмкүн. In the event the heir was conceived but not born yet, the partition of the succession may be performed only after the birth of such heir.
Өтүнмө берүүнүн датасы катары ушул берененин биринчи бөлүгүндө каралган документтердин Кыргызпатентке келип түшкөн датасы эсептелет. The date of receipt the documents by Kyrgyzpatent shall be considered the date of file of the application, stipulated by paragraph one of this Article.
Фирмалык аталыштардын артыкчылык датасы фирмалык аталыштарды каттоо үчүн Кыргызпатентке берилген билдирменин датасы боюнча аныкталат. Date of priority of a trade name shall be established on the date of filing the application for registration of a trade name with Kyrgyzpatent.
Өтүнмө ээси мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө арызын, өтүп кеткен мөөнөттүн бүткөн күнүнөн тартып он эки айдан кечиктирбестен бере алат. The petition to reinstate the term may be filed by an applicant not later than twelve months from the date of expiration of the elapsed term.
Мөөнөттөрдү калыбына келтирүү жөнүндө расмий өтүнүчтү өтүнмө ээси өтүп кеткен мөөнөт бүткөн күндөн тартып он эки айдан кечиктирбестен бериши мүмкүн. The petition to reinstate the term may be filed by an applicant not later than twelve months from the date of expiration of the elapsed term.
Юридикалык жактын фирмалык аталышы, анын юридикалык дареги, артыкчылык алган датасы, берилген билдирменин номуру жана датасы, анын каттоодон өткөн номуру жана датасы. The trade name of the legal entity, its legal address, date of priority, number and date of the application submission, number and date of its registration shall be included in the Register on a mandatory basis.
Эгерде бойго бүткөн, бирок төрөлө элек мураскор аман-эсен төрөлсө, калган мураскорлор ага тийиштүү мурас үлүшүн бөлүп коюу менен гана мурасты бөлүштүрүүгө укуктуу болушат. If conceived but not born yet heir was born alive, the rest of the heirs shall be entitled to prorate the succession only with the apportionment of the share of succession payable to him.
Эгерде Кыргызпатентке бир күндө бир эле селекциялык жетишкендикке эки (же андан көп) өтүнмө келип түшсө, приоритет мурдараак жөнөтүлгөн өтүнмөнүн датасы боюнча белгиленет. In the event Kyrgyzpatent receives two (or more) applications to grant a patent for one and the same breeding achievement the priority shall be established on the earliest sending of an application.
Өткөрүлүп жиберилген мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүч өтүнмө берүүчү тарабынан өткөрүлүп жиберилген мөөнөт бүткөн күндөн тартып он эки айдан кечиктирилбей берилиши мүмкүн. A solicitation on the restitution of the missed time limits may be filed by the applicant no later then twelve months after the missed time limits.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: