Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: берилиштер түзүлүшү

Кыргызский Английский
таман түзүлүшү the arch of foot
Мамлекеттин түзүлүшү жана иши The structure and activities of the state
Зайб, Ислам мамлекеттик түзүлүшү, 79-бет. Thaib, The Islamic Polity, p.79.
Зайбдын сөзү келтирилген, Ислам мамлекеттик түзүлүшү, 90-бет Quoted in Thaib, The Islamic Polity, p.90.
Жөнөкөй шериктештик келишими жазуу түрүндө түзүлүшү керек. Partnership contract must be entered into in writing.
Конституциялык мыйзам менен адистештирилген соттор түзүлүшү мүмкүн. Specialized courts can be established by the constitutional law.
Кыргыз инкубаторлордун арасында кызмат көрсөтүүлөр тармагы түзүлүшү керек. A service network among Kyrgyz incubators should be established.
Адамдардын омуртка сөөгү сыяктуу эле бардык кабарлардын түзүлүшү болот, болушу да керек! All stories have a structure in the same way that people have a spine, or, at least, theу should!
Бейтарап соттордун ыйгарым укуктары, алардын түзүлүшү жана иштөө тартиби мыйзам менен аныкталат. Powers, procedure of formation and activities of commercial arbitration courts shall be defined by the law.
Мындан тышкары, элет жерлериндеги долбоорлордун түзүлүшү жана өлчөмү Бишкектегиден катуу айырмаланат. In addition, the structure and size of projects in rural areas greatly differ from what we have in Bishkek.
Маалымат алмашуу максатында, эки же бир нече технологиялык модулдардын өз ара иш алып баруу каражаты/түзүлүшү.
Автордук келишим даяр чыгармага же автор түзүүгө милдеттенген чыгармага карата (буюрма келишим) түзүлүшү мүмкүн. Author's contract may be signed for the ready work or for the work which the author is obligated to create (order contract).
Жарандык коом менен дин, динди жактаган диний коомчулуктардын түзүлүшү “менчиктештирилгенде” гана бириге алышат. The fusion of civil society with religion can only work if the communal structures that support religion are thus “privatised”.
өзүнө караштуу ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда мобилизациялык резервдин түзүлүшү үчүн жоопкерчилик тартат; bear responsibility for creation of mobilization reserve in enterprises, institutions and agencies reporting to them;
Ал администрациялык райондун бөлүктөрүнөн, болбосо бир, эки же андан ашык администрациялык райондордон түзүлүшү мүмкүн. It may consist of a part of the administrative rayon, or of one, two or more administrative rayons.
Пайда алуучунун пайдасына мүлктү камсыздандыруу келишими пайда алуучунун атын же аталышын көрсөтпөстөн түзүлүшү мүмкүн. The contract of property insurance in favor of beneficiary may be entered into without indication of the beneficiary's name or denomination.
Мыйзамдын ченемдеринде мамлекеттин түзүлүшү, дин тутуу эркиндиги, тыюу салуулар жөнүндөгү конституциялык жоболор өнүктүрүлүшү керек. The legal provisions should develop constitutional norms related to state system, freedom of conscience, and prohibition provisions.
Эгерде Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан зарыл деп табылса, макулдашуулар конкурсту же аукционду өткөрбөстөн эле түзүлүшү мүмкүн. If it is found necessary by the KR Government, an Agreement can be concluded without prior tender or auction.
Эгерде макулдашуу кадимки жаратылышты пайдаланган аймактарда жайгашкан жер казынасынын участкаларын иштеп чыгууга түзүлүшү керек болсо. If an Agreement should provide for the development of mineral deposits located in the areas of traditional use of natural resources.
чарбалык шериктикке жана коомго уюштуруучулардын жалпы чогулушунун (өкүлдөрүнүн чогулушунун) чечими боюнча башка органдар түзүлүшү мүмкүн. other bodies established by a decision of the general meeting (meeting of representatives) of the founders of the business partnership or company.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: