Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: бекитүү түйүнү

Кыргызский Английский
бекитүү close
Бекитүү confirm
(4) жылдык бюджетти бекитүү; (4) approval of the annual budget;
Менчиктештирүү программасын бекитүү; approve the Privatization program;
(3) башкарманын ар жылдык отчетун бекитүү; (3) approval of the annual report of the executive board;
Токойду пайдалануу укугун каттап бекитүү Administration of right to forest use
(1) уставды бекитүү жана ага өзгөртүүлөрдү киргизүү; (1) approval and alteration of the bylaws;
(1) шериктикти түзүү жана анын уставын бекитүү жөнүндө; (1) formation of a partnership and approval of its bylaws;
13) Бишкек шаарынын жана Ош шаарынын башкы планын бекитүү; 13) approval of the General Plan of Bishkek;
(9) жылдык бюджетте каралбаган атайын салымдарды бекитүү; (9) approval of special fees not included in the annual budget;
Шайлоочулар үчүн жергиликтүү байланыш түйүнү катары иштеп берүү. To act as a local contact point for constituents.
Шайлоочулар үчүн жергиликтүү байланыш түйүнү катары иш алып баруу; To act as a local contact point for constituents
токой кадастрынын жана токойдун эсебин алуу документтерин бекитүү; to approve the documents relating to Forest Cadastre and forest inventory records;
Катышуучуга киргизилген маалыматты текшерип чыгып, коюмду бекитүү сунуш кылынат. The participant has an opportunity to check the data entered and to confirm the stake.
(6) жалпы мүлктү көрктөндүрүү боюнча жумуштарды өткөрүүгө байланыштуу капиталдык сарптоолорду бекитүү; (6) capital expenditures associated with improvements of common property;
Кыргыз Республикасынын Президентинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн түзүмүн бекитүү; approval of the structure of the Government of the Kyrgyz Republic recommended by the President of the Kyrgyz Republic;
өзгөчө абалды киргизүү, бул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын бекитүү же жокко чыгаруу; introduction of states of emergency, authorization or annulment of decrees of the President of the Kyrgyz Republic concerning this issue;
Эл аралык жана улуттук милдеттенмелерди аткаруучу бийликтин колдоосунун эсебинен мамлекеттик башкаруунун мыйзамдуулугун бекитүү. Strengthening the legitimacy of the public administration by means of supporting the prestige of power, which carries out international and national duties
ушул Мыйзамды ишке ашырууну камсыз кылуучу ченемдик-техникалык жана нускама-усулдук документтерди иштеп чыгууну, кайра кароону жана бекитүү; Development, revision and approval standards and guidelines providing execution of the present Law;
аскердик абалды киргизүү, согуш абалын жарыялоо, бул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын бекитүү же жокко чыгаруу; introducing the state of war; and authorization or annulment of decrees of the President of the Kyrgyz Republic about these issues;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: