Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: аяк жагы

Кыргызский Английский
Дүйнөнүн динден четтеши айкын гана болбостон, көпчүлүк учурларда, анын пайдалуу жагы арбын. The secularization of the world in this sense is not only evident but also, in many ways, advantageous (thought not strictly necessary, as I will explain presently).
Бул Бизнеске Кеңеш Берүү Кызматтарынын Кыргыз Республикасындагы жардамынын эң дем берүүчү/пайдалуу жагы. This is the most viable justification of BAS assistance in Kyrgyz Republic.
(iii) Ишканалардын иштеп кетүү деңгээлин жогорулатуу таасир этүүнүн дагы бир жакшы жагы болуп саналат, бирок аны өлчөө кыйын. (iii) Improving firm survival is another positive impact, but also not easy to measure.
Ушул нерселер жөнүндө сөз кылып жатканда, алардын экономикалык гана жагы бар эмес, конституциялык тарабы да бар экенин эсибизден чыгарбашыбыз керек. When we talk about these things we must not forget that they do not have only an economic side; they also have a constitutional side.
Катышуучуларынын бири эле Кыргыз Республикасынын юридикалык жагы же жараны болуп эсептелген тышкы экономикалык бүтүм, анын түзүлгөн жерине карабастан кат жүзүндө түзүлөт. Foreign economic transaction at least one of the participants of which is the legal entity or individual of the Kyrgyz Republic shall be formalized in writing regardless of the place of transaction.
Алтын стандартынын бир жакшы жагы, алтындын көлөмү ар кандай мамлекеттик бийлик органдарынын иш-аракеттерине, каалоолоруна, долбоорлоруна жана “кылмыш чөйрөсүнө” көз каранды эмес. The advantage of the gold standard is that the quantity of gold available is independent of the actions, the wishes, the projects and, I would say, of the “crimes,” of the various governments.
Биримдүүлүктүн талаптарын бузуу менен берилген өтүнмө боюнча өтүнмө ээсине сунуштардын кайсынысын кароо керектиги тууралу эки айлык мөөнөттүн ичинде кабарлап, өтүнмөдөгү тиешелүү документтерди тактоо жагы сунуш кылынат. On applications, which had been filed with violations of the requirements of unity, an applicant shall be offered to inform, within two-month-period, which of the proposals must be considered, and clarify documents of the application.
Микрокаржы компаниясынын байланышы бар жагы болуп ошондой эле анын аткаруучу кызмат адамдары, анын добуш берүүчү акцияларынын беш жана андан көбүрөөк пайызына ээ болушкан акционерлер (катышуучулар) же ар кандай ишкана таанылат. Affiliated persons of a micro-finance company include its executive officers, shareholder (participant) or any entity holding five and more percent of voting shares.
Эгерде тиешелүү мамиленин катышуучуларынын бири эле Кыргыз Республикасынын жараны же Кыргыз Республикасынын юридикалык жагы болуп эсептелсе доонун эскириши жайылтылбай турган талап Кыргыз Республикасынын укугу боюнча аныкталат. Claims not subject to limitation of actions shall be determined under the law of the Kyrgyz Republic, if at least one of the participants of the corresponding relationship is the citizen of the Kyrgyz Republic or legal entity of the Kyrgyz Republic.
Микрокаржы уюмунун байланышы бар жагы болуп - түздөн-түз же кыйыр түрдө чечимди аныктоого же микрокаржы уюму тарабынан кабыл алынган чечимге, анын ичинде келишимдин (оозеки келишимди кошуп алганда) же башка бүтүмдөрдүн күчүнө таасир тийгизе алган ар канда An affiliated person of a micro-finance organization is any physical (insider) or legal entity (except for state bodies that control its activity within the terms of their references and authorities) that has the right to directly or indirectly determine
Патенттик ишенимдүү өкүл өз иш-аракетин токтоткондо, патенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн юридикалык жагы жоюлганда же кайрадан түзүлгөндө, патенттик ишенимдүү өкүл бул жөнүндө Кыргызпатентке жана ишенген тарапка билдирүүгө, ошондой эле материалдарды анын ордун In the case of patent attorney's activity cessetion, liquidation or reorganization of the juridical entity, a patent attorney shall be obliged to inform Kyrgyzpatent and his principal about it and preserve affair materials for handing them to successor.
Камсыздандырылган жак болуп саналбаган жактын пайдасындагы, анын ичинде камсыздандырылуучунун камсыздандырылган жагы болуп саналбагандын пайдасындагы жеке камсыздандыруу келишими камсыздандырылган жактын кат жүзүндөгү макулдугу менен гана түзүлүшү мүмкүн. The contract of life insurance in favor of the person other than the insured person, including in favor of the insured other than the insured person, may be entered into with the written consent of the insured person.
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоодон өткөн жана акча которуу системасынын ишин камсыз кылган, түзүлгөн өлкөнүн финансылык көзөмөл боюнча ыйгарым укуктуу органынын тиешелүү уруксат берүү документине (лицензияга, каттоо сертификатына) ээ Кыргыз Республикасынын юридикалык жагы, резиденти жана резидент эмеси.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: