Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: аракеттер тейлегичи

Кыргызский Английский
Байланышы бар жактар менен жүргүзүлүүчү иш аракеттер Transactions with affiliated persons
Көйгөйдү чечүү үчүн дагы башка аракеттер талап кылындыбы? Were there other steps needed to be taken to address the issue?
Микрокаржы компаниясы тарабынан жүргүзүлүүчү иш-аракеттер Transactions carried out by a micro-finance company
Патент ээсинин өзгөчө укуктарын бузбай турган иш-аракеттер Actions Not Considered as an Infringement of the Exclusive Right of the Patent Owner
Мамлекеттик функцияларды аткарууга сыйышпаган иш-аракеттер Activities, incompatible with performing government functions
Натыйжалуу иш алып баруу үчүн, иш-аракеттер графиги талап кылынат. To be efficient you will need a time schedule.
Патент ээсинин бирден бир укугун бузуу катары таанылбай турган аракеттер Actions not considered as an infringement of the exclusive right of the patent owner
Алтындын ушул сапаттарын башка нерсе менен алмаштырууга көп аракеттер жасалган. One has tried again and again to find some method to substitute these qualities of gold in some other way.
Бардык күч-аракеттер мындай инкубаторлорду жакшыртууга жана чындоого багытталууга тийиш. All efforts should be made to improve and strengthen these incubators.
Микронасыялык компания менен микронасыялык агенттиги тарабынан жүргүзүлүүчү иш аракеттер Transactions carried out by a micro-credit company and micro-credit agency
Ушул беренеде көрсөтүлгөн аракеттер мурас ачылган күндөн тартып алты айдын ичинде жасалууга тийиш. Actions indicated in this Article must be executed within six months from the succession opening date.
Фирмалык аталыштарды каттоого байланыштуу юридикалык орчундуу аракеттер көрсөтүлсө алымдар алынат. In order to conduct legally essential action related to the registration of a trade name, the fees shall be levied.
Укукка ылайык аракеттер менен келтирилген зыяндын орду мыйзамда каралган учурларда толтурулууга тийиш. The law may provide for indemnification of harm even in the instances when there is not fault of the offender.
Окуучуларды кызыктыруу андан да кыйыныраак болду, бирок ал окуучуларды күлкүлүү иш-аракеттер менен өзүнө тартып алды. Even more challenging was getting students to show up for class, but she won them over by doing some fun activities.
Кыймылсыз мүлктү башка каттоо аймагында каттоого жасалган ар кандай аракеттер юридикалык жактан туура эмес болуп эсептелинет. Any attempt to register immovable property in some other registration zone shall be considered invalid.
Адам укугу боюнча Канадалык комиссия иш менен камсыз кылуу боюнча алардын аракеттер планын сакталышын көзөмөлдөөгө мандат алат. The Canadian Commission for Human Rights is authorized to control the compliance of employers with their action plan on employment.
Басмырлоо - жеке адамдын же топтордун башкаларга жеткиликтүү ресурстардан, киреше булагынан пайдалануусун чектеген эрежелер жана аракеттер. Discrimination - rules and actions, which limit individuals and groups from accessing resources and sources of income available to others.
Элдердин тынчтыкта бирге жашоосун бүлүнтө турган аракеттер, улуттар аралык же диний араздашууга үгүттөө жана козутуу Конституцияга каршы келет. Activities directed at disturbing the peaceful communal life of the people, propagandizing and igniting interethnic or religious strife are unconstitutional.
Көрсөтүлгөн аракеттер боюнча алым алуунун тизмеси, аны төлөөнүн тартиби, өлчөмү жана мөөнөтү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет. The list of actions, for which fees are collected, the order, amounts and terms of payment shall be established by the Government of the Kyrgyz Republic.
Себеби жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жергиликтүү деңгээлдеги маселелерге жооптуу болушса, иш-аракеттер кыйла натыйжалуу болуп, кымбатка түшпөйт. Because it is more efficient and less expensive for the local government to be responsible for some tasks at the local level.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: