Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: абзац белгиси

Кыргызский Английский
Үн белгиси Audible Tone (Beep)
ичкертүү белгиси tender sign
Эскертүү белгиси Alarm tone
Nokia tune Nokia Corporation үн белгиси. Nokia tune is a sound mark of Nokia Corporation.
Соода белгиси (тейлөө банкы) Trade Mark (Service Mark)
даректин белгиси табылган жок Address mark not found
Товардык белги жана тейлөө белгиси Trademark and Service Mark
Эриш-аркак укуктардын коргоо белгиси Signs of Protection of Neighboring Rights
Соода белгиси болгон укуктун башкага өтүшү Assignment of Right to the Trade Mark
Жаңы абзац жаңы идея, образ же жагдай менен башталат. A new paragraph begins when a new idea, character, or setting is introduced.
Өлкөдө мыйзам негизинде белгиленген акча белгиси, өлкөнүн акча системасынын акчалай өлчөө бирдиги болуп саналган негизги элементи.
Бул өңүттө ал жарандык коом менен бирдей теоретикалык дүйнөнү бөлүшүп, либерализмдин мүнөздүү белгиси болгон “элдин эрки” деген шартка жооп берет. In this respect it is in the same theoretical world as civil society, and is consistent with the constraints on the ‘will of the people’ that have always been a feature of liberalism.
Гендердик ыкма - коомдун жалпы социалдык аял жана эркектер тобунун таламдарын эске алуу өзөгүн түзгөн активдүү өкүлчүлүктүн - демократиялык саясий маданияттын белгиси. Gender Approach - an attribute of the political culture of active representative democracy, the essence of which is to take into account the interests of both social-sexual groups of society.
Графикалык материал жол белгиси сыяктуу болуш керек - айдоочунун аны окуп отургууга убактысы жок, анткени ал ылдам баратат, ошондуктан маалымат ачык жана оңой кабыл алынгыдай болгону оң. Think of a graphic as a highway sign — the driver doesn't get a chance to study it because things are going by too fast, so the information has to be clear and easily absorbed.
Дагы эле баягы катуу шторм жөнүндөгү кабарды мисал ала турган болсок, кабарчы кыскача киришүү менен баштайт да, ага бир-эки кошумча абзац берген соң кабарды штормдон аман калган бирөөнүн баяны менен улантат. Sticking with the example of the story about the massive storm, a reporter could start with a hard lead, provide a few paragraphs of support, and then tell the story of the storm as witnessed by one survivor.
Мамлекеттик иштер боюнча агенттикке гендердик белги боюнча даттануулар талдоого алынбайт, ошондой эле, ишке кабыл алууда жыныстык белгиси боюнча дискриминация болгон учурлар тууралуу маалыматтар катталган эмес. There is no analysis of complaints on gender signs conducted in CSAKR, also is not recorded data about cases of sexual discrimination at employment.
Далдалчылык ишти аткаруучу юридикалык жана жеке жак келишимдин негизинде товарларды жасоочунун товардык белгиси менен катар, ошондой эле анын товардык белгисинин ордуна өзүнүн товардык белгисин пайдаланышы мүмкүн. Legal entities and natural persons who are engaged in intermediary activities may use their own trademark along with the trademark of the manufacturer of the goods and also instead of the trademark of the latter on the basis of the agreement.
Биринчи абзац кеңеш берүүчү тарабынан көрсөтүлө турган кызматтар, алардын этаптары (эгерде колдонулса) жана кеңеш берүүчүнүн бенефициар комапинясы менен болгон кызматташтык жолдору (эгерде колдонулса) жөнүндө кыскача баяндоодон турат. First paragraph should briefly describe the work to be carried out by the consultant, its phases (if appropriate) and the manner in which the consultant should cooperate with the project beneficiary.
Товардык белги жана тейлөө белгиси (мындан ары - товардык белги) бул белгиленген тартипте катталган товарга жана анын сырткы оромосуна коюлуучу жана кайсы бир юридикалык жана жеке жактын товарлары менен кызмат көрсөтүүлөрүн башка бир юридикалык жана жеке A trademark and service mark (hereinafter referred to as trademark) shall be designations that can distinguish respectively goods and services of some legal entities or natural persons from the similar goods or services (hereinafter referred to as goods)
ойлоп табуунун, пайдалуу моделдин сыпаттамасын же өтүнмөсү берилген ойлоп табуунун, пайдалуу моделдин бардык орчундуу белгилери камтылган сыпаттаманын бир бөлүгү, же аталган сыпаттаманын белгиси катары чиймеси, же ушул берененин алтынчы, жетинчи, сегизинч description of invention, utility model or part of description of invention, utility model, including all essential features of the claimed invention, utility model or draught as an element of mentioned description or a reference to application of any kin

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: