Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: абал тилкеси

Кыргызский Английский
Абал Mode
абал state
көз тилкеси cut of eyes
абал колдонбойт mode is not supported
абал ишке киргизилген эмес mode is not activated
Команданы бул абал колдобойт Command not support in this mode
4) жер тилкеси - туташ чектелген жер аянты; 4) Land plot - land area within closed boundaries.
Жер тилкеси бөлүнүүчү жана бөлүнбөс болушу мүмкүн. A land plot may be divisible or indivisible.
Иликтөө жүргүзүлгөн МБОдо абал бирдей экендиги байкалат: The survey of the РАО has shown the similar situation :
2008-жылдын март айындагы абал боюнча 20 стипендиант Японияда окуган. As of March 2008 20 scholars are trained in Japan.
Көрсөтүлгөн мөөнөттө андай ырастоо алынбаса, өзгөчө абал токтотулат. In absence of such confirmation, the state of emergency is canceled.
Пайдаланууда болгон жер тилкеси жарандык-укуктук бүтүм боюнча өтүшү мүмкүн: A land plot being in use may be transferred in the result of civil law transaction as follows:
Жер тилкеси максаттуу багытын бузуу менен пайдаланылган учурда аны алып коюу Withdrawal of the Land Plot in the Event of Utilization thereof in Violation of Targeted Use
8) ушул Кодекстин он биринчи бабында каралган тартипте жер тилкеси алынып коюлганда; 8) withdrawal of the land plot on the grounds and in the procedure provided in Chapter Eleven of this Code.
Жер тилкеси ушул Кодекстин 66-беренесинде каралган учурларда соттун чечими боюнча алынып коюлушу мүмкүн. The land plot may be withdrawn by the court decision in cases provided by Art. 66 of this Code.
Жарандык абал актыларын күбөлөндүрүү катарында чет мамлекеттик органдар тарабынан берилген документтерди таануу Acknowledgment of Documents Issued by the Bodies of Foreign State in Certification of Acts of Civil Status
Жерлерди эсепке алуунун маалыматтары ар бир жер тилкеси боюнча мамлекеттик жер-кадастр документтерине киргизилет. The data of lands registration shall be recorded in the state land cadastre book with respect to each land plot.
Бүгүнкү күндөгү абал мурункудай, байлар насыя гана берип, алардын эч кандай карызы жок деген ойго көбүрөөк ыктайбыз. We are inclined to think that the situation today is similar, that the rich people today are creditors, certainly that they have no debts and are not debtors.
Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерлерде Кыргыз Республикасынын жарандарынын жарандык абал актыларын каттоо Registration of Acts of Civil Status of Citizens of the Kyrgyz Republic outside the Bounds of the Kyrgyz Republic
Жер тилкеси анын максаттуу багытын бузуу менен пайдаланылган учурда, аны соттун чечиминин негизинде гана алып коюуга болот. The land plot may be withdrawn in the event of utilization of a land plot in violation of targeted use only on the basis of a court decision.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: