Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: абал аймагы

Кыргызский Английский
Абал Mode
абал state
абал колдонбойт mode is not supported
Сезгич ченөө аймагы Sensitive Measurement Area
автофокустоо аймагы AF zone
абал ишке киргизилген эмес mode is not activated
Команданы бул абал колдобойт Command not support in this mode
Иликтөө жүргүзүлгөн МБОдо абал бирдей экендиги байкалат: The survey of the РАО has shown the similar situation :
2008-жылдын март айындагы абал боюнча 20 стипендиант Японияда окуган. As of March 2008 20 scholars are trained in Japan.
Көрсөтүлгөн мөөнөттө андай ырастоо алынбаса, өзгөчө абал токтотулат. In absence of such confirmation, the state of emergency is canceled.
Биз мындан ары Паудер Ривер аймагы ак адамдардын баарына жабылат деген убада бердик. We promise that the Powder River country will henceforth be closed to all whites.
Кыргыз Республикасынын азыркы чегара алкагындагы бүт аймагы колтийгис жана бөлүнгүс. The territory of the Kyrgyz Republic, within its existing boundaries, is inviolable and indivisible.
Жарандык абал актыларын күбөлөндүрүү катарында чет мамлекеттик органдар тарабынан берилген документтерди таануу Acknowledgment of Documents Issued by the Bodies of Foreign State in Certification of Acts of Civil Status
Бүгүнкү күндөгү абал мурункудай, байлар насыя гана берип, алардын эч кандай карызы жок деген ойго көбүрөөк ыктайбыз. We are inclined to think that the situation today is similar, that the rich people today are creditors, certainly that they have no debts and are not debtors.
Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерлерде Кыргыз Республикасынын жарандарынын жарандык абал актыларын каттоо Registration of Acts of Civil Status of Citizens of the Kyrgyz Republic outside the Bounds of the Kyrgyz Republic
Эң эле болбой калды дегенде, коомду бир нече коңшулаш юрисдикциялардын кандайдыр бир аймагы деп айтсак болот го деп ойлойм. For the moment at least, then, I will take a society to be a region of contiguous jurisdictions related by law.
Мисалы, ru – бул Россия Федерациясынын улуттук аймагы, us – Кошмо Штаттардыкы, kz – Казакстандыкы, uz – Өзбекстандыкы жана дагы ушул сыяктуу. For example, RU is the national zone of the Russian Federation, US – of the United States, KZ – of Kazakhstan, UZ – of Uzbekistan and so on.
Инфляциянын алгачкы күндөрүндө, инфляциянын жактоочулары, учурдагы абал сонун эле, андыктан өкмөт өз саясатын жүргүзө берсин деп айтышат. The beginnings of the inflation are always characterized by the fact that those who favor inflation are the first to declare that conditions are very good and that they want the government to continue their police.
• Эки жагынан алганда, жалпысынан абал жакшы көрүнгөнү менен ар түрдүү Мамлекеттик башкаруу органдарындагы өзгөчө жагдайлар жымсалданып турат ■ On the other hand, behind a safe picture there is a specific situation in different PAOs .
Каттоо аймагы - жергиликтүү каттоо органынын чектери мамлекеттик каттоо органы тарабынан аныкталуучу администрациялык жоопкерчилигинин жана юрисдикциясынын аймагы. Registration zone is the zone of the administrative liability and jurisdiction of the local registration body borders of which are determined by the State Registry.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: