Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
<->
 
Яндекс переводчик <->
История Ваших переводов:
 
 
История/закладки
Онлайн инфо/переводы
Онлайн переводчик
Найденные
Перевод/результат для - career
 

career

 
мансап

career

 
[кэ‘риэ]
n. карьера, мансап
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов:(бета) career

АнглийскийКыргызский
Тhus their career develops not as successfully as career of men.Мында алардын карьерасы эркектердикине караганда анча ийгиликтүү болбойт..
■ There is no fixed plan of promotion of civil тenants on a career ladder.• Мамлекеттик кызматкерлерди кызматтан көтөрүлүүгө байланыштуу атайын план жок..
These are mainly young people who have just started their career in the Agency.Негизинен - булар Агенттиктин түзүмүндө өзүнүн эмгектик мансабын жаңыдан баштап жаткан уландар..
- Essential distinctions are observed during the career growth of representatives of different sexual groups.- Аял- эркектердин тобунун өкүлдөрүнүн кызматтан көтөрүлүү процессинде олуттуу айырмачылыктар байкалат..
Thus essential distinctions are observed in career growth of representatives of different sex and age groups.Мында аял, эркектердин жана жашы боюнча топтордун өкүлдөрүнүн карьералык өсүшү кандайча болуп жаткандыгы жөнүндө олуттуу айырмачылыктар байкалат..
Gender discrimination can manifest itself in unequal remuneration, in the recruitment procedure or in career promotion.Гендердик басмырлоо ишке тартуу же кызматтан көтөрүү жагында бирдей мамиле жоктугунан улам да келип чыгышы мүмкүн..
career development, including transfer to public service, pay rise, given performance results, years of service and qualification level;кызматы боюнча жогорулоого, мамлекеттик кызматка өтүүнү кошкондо, ишинин натыйжаларын, иш стажын жана квалификациясынын деңгээлин эсепке алуу менен айлык акчасынын өлчөмүн көбөйттүрүү.
A woman and her family should understand the whole range of responsibility undertaken when the decision is made in favor of career development.Кызматтык мансап курууну чечүүде аял жана анын үй-бүлөсү жоопкерчиликтин денгээлин толук түшүнүүлөрү керек..
Regularity of unequal cost of time spent for career promotion for women and men has been observed in all the ministries and agencies at all levels.Министрликте аялдар жана эркектер үчүн мансаптык көтөрүлүүгө убакыттын бирдей эмес чыгымдалышынын мыйзам ченемдүүлүгү башкаруунун бардык деңгээлдеринде байкалат..
Beginning in 1996, she reinvented her career, appearing in a series of romantic comedies, including The Wedding Singer, Never Been Kissed, and 50 First Dates.1996-жылдан тартып ал карьерасын кайра улантуу менен романтикалык комедияларга тартыла баштаган, алардын ичинде «Той ырчысы», «Эч ким өпкөн эмес» жана «50 алгачкы жолугушуу» деген фильмдер бар..
There is no fixed plan of promotion of civil servants on a career ladder, and essential distinctions between sexes are observed in the way the career growths.Мамлекеттик кызматкерлердин карьералык тепкич менен көтөрүлүү жагынан байкалган планы деле жок жана карьералык өсүш аял, эркектердин ортосунда кандай боло тургандыгы жагынан олуттуу айырмачылык байкалат..
Another wide-spread opinion including among the women is the need to define the priority between the family and a career when start working for the government body.Мамлекеттик кызматка кирүүдө үй-бүлөнүн же кызматтык мансаптын артыкчылыгын тандоо зарылдыгы жөнүндөгү пикир аялдар арасында да кеңири тараган..
Attestations shall be held to determine fitness of professional knowledge and working skills of a civil servant to a position he holds and career development prospects.Мамлекеттик кызматчынын кесиптик билимдери жана ишинин тажрыйбасы ал ээлеген кызмат орунуна ылайык келе тургандыгын жана кызматтык өсүшүнүн келечегин аныктоо максатында аттестация жүргүзүлөт..
- age "backlog" among women in managerial positions which is mostly explained by taking care of children and only after that having the possibility of career development-жогорку кызматтарды ээлеген аялдардын жаш курагы боюнча «артта калуусунун» орун алышы, бул эрежедегидей эле, аялзаты кандайдыр бир мезгил аралыгында бала тарбиялоо менен өткөрүп, андан кийин гана иш жөнүндө ойлоно тургандыгы менен түшүндүрүлөт;.
- limited access for women to refresher courses (especially prestigious ones); - an insensitive policy and practice concerning combining career and family responsibilities;-аялдардын квалификацияны жогорулатуу мүмкүнчүлүгүнүн чектелүүсү (бул, айрыкча баалуу курстарга тиешелүү); каръераны үй-бүлөлүк милдетти аткаруу менен айкалыштыруу тажрыйбасынын дале жөнгө салынбагандыгы;.
For the absolute majority of men - the Agency's employees the marital status is not an obstacle to career development, on the contrary, it is an attribute of man's wellbeing and success.Агенттиктин абсолюттук көпчүлүк эркек кызматкерлери үчүн - үй-бүлөлүк статус карьерага тоскоолдук кылбайт, тескерисинче, бакубаттулуктун жана эркектин ийгилигинин көрүнүшү..
The women with successful career development divorce frequently due to the conflict rising in two social spheres: work and family, which assumes that a woman is responsible for major part of housework.Кызмат мансабын көздөгөн аялдар көбүнчө социалдык эки чөйрөнүн: жумуштун жана үй ишинин көп бөлүгү аялдардын мойнунда деп санаган үй-бүлөнүн ортосунда келип чыгуучу чыр-чатактын кесепетинен ажырашат..
equal access of citizens to municipal service, given their capabilities and professional skills, proceeding from the principles of transparency and impartiality, performance assessment and competition based career development;айкындуулуктун жана калыстыктын негизинде алардын жөндөмдүүлүгү жана кесиптик даярдыгы, иштин бааланышы жана конкурстук негизде кадрларды жогорулатууга ылайык жарандардын муниципалдык кызматка теңчиликте жетиши;.

Найти все переводы слова "career" на Английском языке из всех словарей в системе - Эл-Сөздүк

Хотите добавить свой перевод для слово: "career"? Ввойти


Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук:
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru