Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
<->
 
Яндекс переводчик <->
История Ваших переводов:
 
 
История/закладки
Онлайн инфо/переводы
Онлайн переводчик
Найденные
Перевод/результат для - advanced
 

advanced

 
[эд‘ваанст]
abj. алдыңкы, илгерилеп калган; прогрессивдүү
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов:(бета) advanced

АнглийскийКыргызский
Data on the advanced training received during research, testify to following tendencies:Изилдөөнүн жүрүшүндө алынган квалификацияны жогорулатуу жөнүндөгү маалыматтар төмөнкү тенденциялардан кабар берет:.
-Disseminate advanced experience on the development of life skills of primary school pupils.-башталгыч класстардын окуучуларында турмуштук көндүмдөрдү калыптандыруу боюнча алдыңкы тажрыйбаны пропагандалоону жүргүзүү;.
■ Feedback from the contribution to advanced training for women—employees is less, in comparison with men:• Эркектер менен салыштырганда аял кызматчылар үчүн квалификациясын жогорулатууга салымдан кайтарым азыраак:.
to assist in introduction into forestry of new scientific and technical achievements, advanced technologies and expertise;илимдин, техниканын эң соңку жетишкендиктерин, алдыңкы тажрыйбаны жана технологияны токой чарба өндүрүшүндө колдонууга көмөк көрсөтүү;.
According to legislation of the KR state employees pass the advanced training as required, but not less than once in five years.КРдин мыйзамдарына ылайык мамкызматкерлер зарылчылыгына жараша, 5 жылда жок дегенде 1 жолудан кем эмес квалификациясын жогорулатышат..
There are no specially developed rules, regulations, strategy and plans of improvement of advanced training for the state employees.Мамлекеттик кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуунун атайын иштелип чыккан эрежелери, регламенттери, стратегиясы жана пландары болбойт..
The role of Academy of management under the President of the KR in the issues of advanced training is emphasized by employees CSAKR as insufficient.МКБАнын (АДГСтин) кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу маселесинде Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы Башкаруу академиясынын ролу жетишсиз..
Services of additional education and advanced training are provided by the various organizations, thus any coordination in absence of strategy and plans is not seen.Кошумча билим берүү жана квалификацияны жогорулатуу кызматтары ар түрдүү уюмдар тарабынан көрсөтүлөт, анда эч кандай стратегия жана пландар байкалбайт..
If to compare data on advanced training and a ratio of women and men in the concrete ministry or department, the first visible sight of the balance, will be relative.Эгерде квалификацияны жогорулатуу боюнча маалыматтарды жана белгилүү бир министрликте же ведомстволо аялдар менен эркектердин катышын салыштырып көрсөк, анда бир караганда салыштырмалуу теңдештик болгон сыяктанат..
During interview, the issue of state financing for advanced training of state employees was mentioned, but, as a rule, with expression of regret about inefficiency of the rate fixed in the Law.Маектин жүрүшүндө мамкызматкерлердин квалификациясын жогорулатууну мамлекеттик каржылоо маселесинде эске алышты. Бирок, эреже катары, мыйзамда киргизилген норманын иштебегендиги жөнүндө өкүнүч билдирилди..
It is expedient to develop an individual profile (portfolio) in which the tasks of advanced training will be reflected on one hand, and on another - the concrete history of training of the employee.Жекече профайл (портфолио) иштеп чыгуу максатка ылайыктуу, анда бир жагынан квалификацияны жогорулатуу милдеттери, экинчи жагынан кызматкерди окутуунун анык тарыхы чагылдырылат..
Even in England, the most advanced capitalistic country in the eighteenth century, it was not possible, for a poor man to save except by hoarding a few coins in an old stocking hidden somewhere in his house.Жада калса, он сегизинчи кылымдагы жогору өнүккөн капиталисттик мамлекет болгон Англияда, кедей адам эски байпакка бир нече тыйынды катып, тишинин кирин соруп калса дагы, акчасын үнөмдөй алган эмес..
In the further work under statistical account of CSAKR should provide an opportunity to collect such data, allowing evaluating equal access of state employees to programs of advanced training, including for all women and men.МКБАнын (АДГСтин) статистикалык эсеби боюнча андан аркы иште мамлекеттик кызматкерлердин, анын ичинде бардык аялдар менен эркектердин квалификацияны жогорулатуу программаларына бирдей мүмкүнчүлүгүн баалоого мүмкүнчүлүк берген маалыматтарды алуу жагын кара.
■ When there is no strategy, rules and the precise plan of advanced training as a whole, and also individual plans of professional growth of employees in personnel service, it is inconvenient to regulate the situation in system of advanced training.• Стратегиянын, регламенттин жана жалпы эле квалификацияны жогорулатуунун так планынын, ошондой эле кадр кызматында кызматкерлердин кесиптик жактан жекече өсүү пландарынын жок болушу квалификацияны жогорулатуу системасында жагдайды жөнгө салуу мүмкүнчүлүг.
This makes it possible to differentiate relatively less developed trends from more advanced ones, and also to identify which aspects of development require most attention in each of the three categories of institutional, legislative, and economic reform.Мындай мамиле азыраак иштетилген багыттарды бир кыйла алга жылдырылгандарынан бөлүп кароого жана бул багытта коомдук институционалдар боюнча, укуктук же экономикалык көйгөйлөрүн ичинен кайсынысы орчундуу экендигин белгилөөгө мүмкүндүк берет..
A citizen of the Kyrgyz Republic who is not younger than thirty five years of age and no older seventy years of age and who has an advanced legal education and no less than ten years of experience in the legal profession may be a judge of the ConstitutionКурагы отуз беш жаштан кем эмес жана жетимиш жаштан ашпаган укуктук жогорку билими бар жана укуктук кесиби боюнча кеминде он жылдык иш стажысы бар Кыргыз Республикасынын жараны Кыргыз Республикасынын Конституциялык Сотунун же Жогорку Сотунун судьясы боло .
Data on advanced training and retraining are considered during the competition for including into the National reserve, during attestation, when delivering the promotion examinations on awarding the class grade (they consider the themes, country and termsКвалификацияны жогорулатуу жана кайра даярдоо жөнүндөгү маалыматтар Улуттук резервге киргизүүгө таймаш өткөрүүдө. Аттестация учурунда, класстык чин ыйгарууга квалификациялык экзамен тапшырууда эске алынат (мында темасы, өлкөсү жана окутуу мөөнөтү каралат).

Найти все переводы слова "advanced" на Английском языке из всех словарей в системе - Эл-Сөздүк

Хотите добавить свой перевод для слово: "advanced"? Ввойти


Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук:
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru