Меню
Эл-Сөздүк

Wash with similar colors

Окшош түстүүлөр менен кошуп жууңуз
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Wash with similar colors

Английский Кыргызский
Wash with similar colors Окшош түстүүлөр менен кошуп жууңуз
Use team colors for name plates. Ат көрнөкчөгө топ түсүн колдонуу.
We have a similar situation with inflation. Инфляцияны дагы ууга салыштырсак болот.
The survey of the РАО has shown the similar situation : Иликтөө жүргүзүлгөн МБОдо абал бирдей экендиги байкалат:
remuneration for labor and other payments found similar to it; эмгеги үчүн сыйакы жана ага теңештирилген башка төлөмдөр;
Jehovah God can dispel our fears and give us similar boldness. Жахаба Кудай бизге да коркуу сезиминен арылууга жана кайраттуу болууга жардам бере алат.
And there were similar experiences in the European universities. Так ушундай кырдаалды Европадагы университеттерде дагы көрүүгө болот эле.
photographic works, and works made by methods similar to photography; фото чыгармалар жана фото сүрөткө окшош ыкмалар менен алынган чыгармалар;
It is similar to the way people can stereotype Muslims as one certain thing. Бул айрым адамдар Мусулмандар жөнүндө эскиче ойлогондой эле нерсе.
In 2011, USAID and Jalalabad municipal authorities completed a similar project in Jalalabad. 2011-жылы USAID Жалал-Абад шаарынын мэриясы менен биргеликте ушул сыяктуу долбоорду Жалал-Абад шаарында ийгиликтүү ишке ашырышкан.
It would seem that a similar debate about the nature of rights is going on in Islamic circles. Ислам чөйрөлөрүнө дагы укуктардын табияты жөнүндө талкуулар жат эместей сезилген.
Theorists of civil society have similar misgivings about some aspects of unrestrained capitalism. Жарандык коомдун теоретиктери тизгинделбеген “жайдак” капитализмдин айрым багыттарынан чочулашат.
The following designations, which are identical or similar to the extent likely to cause confusion with: Чаташтырганга чейинки деңгээлге жеткен бир түрдүү же окшош бардык товардык белгилерди товардык белги катары каттоого болбойт:
The following designations, which are identical or similar to the extent likely to cause confusion with: Бирдей же чаташтырганга чейинки деңгээлге жеткен окшош бир түрдүү товарлар белги коюу үчүн товардык белги катары каттоого алынбайт:
It was similar to many conversations that I've had with my own friends back in Washington State in the U.S.A.. Ал мен АКШнын Вашингтон штатындагы досторум менен сүйлөшкөн сөздөрдөй эле туюлуп жатты.
The most common type of soft lead is the anecdotal lead, similar to the example used in the prime minister story. Кыскача кириш сөздүн эң көп колдонулган премьер-министрдин окуясындагыдай баян сымал кириш сөз болуп эсептелет.
A number of similar questions arise in case of employees with family and house-hold duties who have small children. Ушуга окшогон бир катар маселелер жаш балалуу кызматкерлердин үй-бүлө милдеттеринен улам да келип чыгат.
After the collapse of the Soviet Union, most of these centres vanished and today, incubators offer similar services. Советтер Союзу бузулгандан кийин мындай борборлордун кепчүлүгү жоюлуп кеткен, бүгүн ушул сыяктуу кызматтарды инкубаторлор сунуш кылууда.
You can, if you want, call it “inflation;” it brought about effects similar to those of a paper money inflation. Бул көрүнүш кагаз акчасынын инфляциясынан келип чыккан кесепеттерге түспөлдөшүп кеткендиктен, кааласаңар аны “инфляция” деп атап койсоңор дагы болот.
The people are diverse but their reasons similar: Some sought to escape an old way of life, others to find a new one. Адамдар ар түрдүү, бирок себептери окшош: айрымдары эски жашоо таризинен качып келсе, башкалары жаңыча жашоону издеп келет.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: