Меню
Эл-Сөздүк

Just fix the most important

Эң керектүүсүн гана оңдогула
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Just fix the most important

Английский Кыргызский
Just fix the most important Эң керектүүсүн гана оңдогула
But it is important nonetheless. Бирок ал баары бир, кандайдыр бир деңгээлде, маанилүү.
It has a very important reference. Анын олуттуу тиешеси бар деп айтаар элем.
However, the name is not really important. Бирок анын аталышы эч кандай мааниге ээ эмес.
The government is very important in many regards. Өкмөт ар тараптан караганда, абдан олуттуу.
The government is very important in many regards. Чындыгында эле, өкмөт ар тараптан олуттуу ролду ойнойт.
Accuracy is critically important in news writing. Тактык - кабар жазуудагы эң маанилүү нерсе.
Money is the most important factor in a market economy. Базар экономикасында акча эң маанилүү фактор деп эсептелет.
Religion has, in fact, performed two important functions. Ошону менен катар, дин эки маанилүү милдетти аткарат.
And for work it is important to select like-minded people. Ал эми иш үчүн бир пикирдештерди тандоо маанилүү.
You may say that government is the most important institution. Өкмөт эң маанилүү мекеме деп айтышыңыз мүмкүн.
You may say that government is the most important institution. Сиз өкмөт эң маанилүү мекеме деп айтышыңыз мүмкүн.
1890, a date I believe to be the most important in this slide show. 1890-жыл, менин оюмча, бул слайд шоудагы эң маанилүү күн.
This last observation, however, brings us to a more important point. Бирок ушул акыркы байкоо бизди макаланын эң орчундуу жерине алып келет.
But we didn’t take into account the conditions of an important war. Бирок согуштун олуттуу шарттарын биз эске алынбай калыптырбыз.
This, clearly, would add some important complications to the picture. Бул, албетте, коом деген түшүнүктүн аныктамасын андан беш бетер татаалдаштырат.
This is particularly important in radio and television broadcast news. Бул үналгы жана телекөрсөтүү кабарларында абдан маанилүү.
The most important associations or communities, here, are religious ones. Алардын ичинен эң маанилүү бирикмелер же коомчулуктар, албетте, диний багыттарындагылар.
And this is much more important than any other problems we talk about today. Бүгүнкү күнү биз туш болгон көйгөйлөрдөн бир кыйла олуттуусу мына ушул нерсе.
While it can be fun, editors say it's important to always keep the reader in mind. Бул күлкүлүү болушу мүмкүн, бирок окурманды эске алган редакторлор мунун маанилүү экенин айтышат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: