Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
<->
 
Яндекс переводчик <->
История Ваших переводов:
 
 
История/закладки
Онлайн инфо/переводы
Онлайн переводчик
Найденные
Перевод/результат для - реализация
 • реализация
 • реализация (продажа)
 • реализация (распространение)
 • Реализация активов
 • Реализация объекта экспертизы
 • Реализация по отношению к активам
 • Реализация права
 • Реализация с целью
 

реализация

 
 • жүзөгө ашыруу
 • иш жүзүнө ашуу
 • ишке ашуу
 • ишке ашыруу
 • Перевести через онлайн Переводчик

  Примеры переводов:(бета) реализация

  РусскийКыргызский
  - Первый шаг - реализация "Аялзат" Национальной программы;-Биринчи баскыч - «Аялзат» улуттук программасын жүзөгө ашыруу ;.
  реализация единой научно-технической политики в лесном хозяйстве;токой чарбачылыгында бирдиктүү илимий - техникалык саясатты ишке ашыруу;.
  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ исследования, его концептуальная основа и реализация МЕТОДОЛОГИЯ 6ИЗИЛДӨӨЛӨРДҮН МАКСАТЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ, АНЫН КОНЦЕПЦИЯЛЫК НЕГИЗИ ЖАНА ИШКЕ АШЫРУУ ЫКМАЛАРЫ 6.
  практическая реализация по городскому планированию архитектурного или дизайн плана.шаар куруу, архитектуралык, жана дизайнердик долбоорду практикалык ишке ашыруу таандык кылынат..
  заключение и реализация лицензионного договора и договора об уступке товарного знака;лицензиялык келишимди жана соода белгисин башка бирөөгө макулдук менен берүү келишимин түзүү жана аларды аткаруу жөнүндө;.
  Третий шаг - реализация Национального плана действий по достижению гендерного равенства на 2007-2010 годы.үчүнчү баскыч- Кыргыз Республикасында 2007-2010-жылдары гендердик теңчиликке жетишүү боюнча иш-аракеттердин улуттук планын жүзөгө ашыруу»» ..
  - Второй этап - реализация Национального плана действий по достижению гендерного равенства в КР на 2002-2006 годы (lurther 'NAP');-экинчи баскыч - Кыргыз Республикасында 2002-2006-жылдары гендердик тенчиликке жетишүү боюнча иш-аракеттердин улуттук планын жүзөгө ашыруу» ;.
  Ревизионная точным и единообразным реализация законодательного осуществляется прокуратурой КР в рамках своей компетенции.Кыргыз Республикасынын Прокуратурасы мыйзам актыларынын так жана бирдей аткарылышына өз кызмат укугунун чегинде көзөмөл жүргүзөт..
  В то же время, в большинстве случаев реализация рекомендаций были непоследовательными и, следовательно, ситуация далека от того, все эффективные результаты.Ошону менен бирге эле, көпчулүк учурда сунуш-көрсетмөлөрду аткаруу боюнча иштер ыраатсыз жүргүзүлгөндүгү байкалат, ошондуктан ушул иштин бардык эле натыйжалары майнаптуу боло бербейт..
  Изготовление и реализация в рамках своих решений энергии на экологическую экспертизу на основе общественных обсуждений, референдумов, опросов, заявлений общественных экологических организаций;коомдук талкуулоолордун, референдумдардын, суроо-жооптордун, коомдук экологиялык уюмдардын жана кыймылдардын арыздарынын натыйжаларынын негизинде экологиялык экспертизанын маселелери боюнча чечимдерди өз ыйгарым укуктарынын алкагында кабыл алууну жана ишк.
  Экологическая экспертиза - оценка экологического риска и опасности, вытекающие из целевых решений, реализация которых прямо или косвенно оказывают влияние на состояние окружающей среды и природных ресурсов.Экологиялык экспертиза - ишке ашырылышы айлана-чөйрөнүн жана жаратылыш ресурстарынын абалына тике же кыйыр таасир этүүчү болжолдонуучу чечимдердин экологиялык тобокелдигинин жана коркунучунун деңгээлин аныктоо..
  Использование произведения должно включать воспроизведение и распространение произведения и его реализация иными способами, которые включают, в частности: всеобщее обозрение (показывая, выставочных) произведения;Чыгарманы кеңири чыгаруу жана жайылтуу жана аны башка ыкмалар менен сатып өткөрүү чыгарманы пайдалануу деп эсептелет, аларга атап айтканда:.
  Риск, возникающий вследствие нарушения работоспособности аппаратно-программного комплекса, ненадлежащего действия персонала субъектов платежной системы, а также воздействия внешних факторов, реализация которого вызывает невозможность проведения платежей и расчетов из-за технических сбоев в аппаратнопрограммном комплексе и коммуникационных каналах связи, неисправности технической инфраструктуры, нарушений правил платежной системы, требований защиты информации, либо невозможность функционирования платежной системы в целом.Аппараттык программалык комплекстин иш жөндөмдүүлүгүн бузуудан улам, төлөм системасынын субъект персоналынын талапка ылайык иш алып барбашынан, ошондой эле аны ишке ашурууда аппараттык-программалык комплексте жана коммуникациялык байланыш каналдарында техникалык үзгүлтүктөрдөн улам, төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыроону шарттаган тышкы факторлордун таасиринен, техникалык инфраструктуранын бузулушунан, төлөм системасынын эрежелеринин, маалыматты коргоо талаптарынын бузууга жол берилишинен же болбосо бүтүндөй системанын иштөөгө жөндөмсүздүгүнөн улам келип чыккан тобокелдик..

  Получить все переводы слова - "реализация" по направлению Русский-Кыргызский.
  Найти все переводы слова "реализация" на Русском языке из всех словарей в системе - Эл-Сөздүк

  Хотите добавить свой перевод для слово: "реализация"? Ввойти


  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук:
  Language:
  Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
  Онлайн - рег.= = =
  Рейтинг@Mail.ru