Меню
Эл-Сөздүк

рабочая папка (ИКТ)

иш папкасы (МБТ)
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: рабочая папка (ИКТ)

Русский Кыргызский
папка фолдер
папка куржун
[Пустая папка] [Бош куржун]
Рабочая среда Иштетүү чөйрөсү
родительская папка эне фолдери
Рабочая поездка в город Ош. Ош шаарына иш сапары менен баруу
Рабочая группа завершила испытания основаны на результатах исследования. Пилоттук изилдөөнүн натыйжасы боюнча бардык тесттер Жумушчу топ тарабынан жеткире иштелди.
Рабочая группа тщательно изучены каждый вопросник и были сделаны соответствующие поправки. Ар бир суроолор тизмесин Жумушчу топ кылдат иштеп чыккан жана анын ар бирине тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилген.
Прежде всего, важно отметить, что все институты, где исследования рабочая группа шли, были очень дружелюбны и показал большой интерес к исследованию. Бул жерде эн оболу иликтөө иштери жүргүзүлгөн бардык ведомстволордо жумушчу топтору, ушул иликтөө иштерин терең кызыгуу менен кабыл алышкандыгын белгилеп кетүү зарыл.
Наряду с каждого теста, Рабочая группа, исходя из требований национальной образовательной стандарта, разработана методика оценки и анализа испытаний. Ар бир тест менен бирге Жумушчу топ республиканын билим берүү стандартынын талаптарына негизденүү менен тесттерди текшерүүнүн жана баалоонун усулун иштеп чыкты.
Создана рабочая группа, состоящая из ведущих специалистов Министерства образования, ЮНИСЕФ, Кыргызской академии образования, Американского университета в Центральной Азии, сельское проекта Образование (Всемирный банк) и Центра Эль-Пикир изучения обществен Долбоорду ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн Билим берүү министрлигинин, ЮНИСЕФтин, Кыргыз билим берүү академиясынын, Борбордук Азиядагы Америка университетинин, «Айылдык билим берүү» долбоорунун (Дүйнөлүк банк) жана «Эл-Пикир» КПИПтин жетектеөчү адистеринен Жум

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: