Меню
Эл-Сөздүк

движимое имущество

кыймылдуу мүлк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: движимое имущество

Русский Кыргызский
Имущество. менчик
- Движимое имущество: - кыймылдуу мүлк:
Партнеров Общее имущество Шериктердин жалпы мүлкү
Вещные права на движимое имущество на маршруте Кыймылдуу мүлк ара жолдо болгон кездеги буюм укуктары
Прав владельцев Premise использовать общее имущество Имарат жайлардын менчик ээлеринин жалпы мүлктү пайдалануу укугу
Уступка прав на застрахованное имущество к страховщику Камсыздандырылган мүлккө укукту камсыздандыруучуга берүү
Для людей, чье имущество он разрушен, он был катастрофой. Ал эми жеке менчигинен кол жууп калган адамдар үчүн, бул чоң кырсык болгон.
о государственной регистрации прав на недвижимое имущество Кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө
Права на имущество, являющееся предметом Агентства комиссии Комиссиянын предмети болгон мүлккө карата укук
доли учредителей в имущество хозяйственного товарищества или общества Уюштуруучулардын чарбалык шериктиктин жана коомдун мүлкүндөгү үлүштөрү
имущество (включая денежные средства), полученные в качестве наследства; мурас катары алган мүлк (акча каражаттарын кошкондо);
(2) любое изменение или прекращение условиям страхования на общее имущество; (2) жалпы мүлктү камсыздандыруу өзгөртүлгөндө жана токтотулганда;
к договору недвижимого имущества - закон страны, где это имущество находится. кыймылсыз мүлк жөнүндө келишимге карата - бул мүлк турган жердеги өлкөнүн укугу;
на определенное имущество или ином вещном, являющегося предметом страхования; белгилүү мүлк же камсыздандыруунун объектиси болуп саналган башка мүлктүк талам жөнүндө;
имущество (включая денежные средства), полученные в дар или финансовой поддержки; тартуу же материалдык жардам катары алган мүлк (анын ичинде акча каражаттарын кошкондо);
Регистрация прав на недвижимое имущество может быть отказано при следующих причин: Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоодон төмөнкүдөй негиздер болгондо баш тартылышы мүмкүн:
Организация единой государственной системы регистрации прав на недвижимое имущество Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоонун бирдиктүү мамлекеттик тутумун уюштуруу
Преимущественное право отдельных наследников на имущество, входящего в состав наследство Мураска кирген мүлккө карата айрым мураскорлордун артыкчылыктуу укугу
имущество, переданное в целях выполнения обязательства по истечении срока исковой давности; милдеттенмени аткаруу үчүн берилген мүлк доо коюу мөөнөтүнүн өткөндүгү боюнча;
Вещные права в транспортные средства и другое имущество подлежит государственной регистрации Мамлекеттик реестрге киргизилүүгө тийиш болгон унаа каражаттарына жана башка мүлккө буюм укуктары

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: