Меню
Эл-Сөздүк

давно

 • илгери
 • көптөн бери
 • эбак
 • эчак
 • Перевести через онлайн Переводчик

  Примеры переводов: давно

  Русский Кыргызский
  давно эбак
  давно небак
  давным-давно илгери-илгери
  Киш жил давно на краю полярной море Илгери-илгери бир заманда Түндүк Уюл деңизинин жээгинде Киш жашаган экен.
  Не так давно, было очень мощным нацистского движения в Германии. Жакынкы өткөн мезгилде Германияда күчтүү Нацисттик кыймыл болуп өткөн.
  Идея уже давно преобладали, что процентная ставка является то, что можно манипулировать вволю [по желанию] правительством и банками. Узак мезгилдер бою эл арасында, пайыздык ченди өкмөт же банктар ад либитум [өз эркинче] башкара алат деген жаңылыш ой жашап келген.
  Давным-давно, целый ряд событий, был установлен в motionby людей, которые смотрят, как я, по wasichu, желая взять землю и воду и золото в горах. Көп замандар мурун, бир топ окуялардын себеби мага окшогон адамдардан, уасишу тарабынан келип чыккан, алардын кызыкканы жергиликтүү калктын жериндеги жер менен суу жана алтын болгон.
  Почему женщины не могут играть важную роль в политике, когда квалификация пола уже давно отменена, и мировое сообщество назначил ключевых механизмов поддержки женского политического лидерства? Эмне үчүн аялдар саясатта өзүнүн татыктуу ордун ээлей албайт, кантсе да жыныстык ценз эчак жоюлуп жана дүйнөлүк шериктештик аялдардын саясий лидерлигин колдоонун өзөктүү механизмдерин аныктабады беле?
  Так давно он жил, что только старики помнят его имя, его имя и историю, которую они получили от стариков до них и которые стариков прийти покажет своим детям и детей их детей вплоть до конец времени. Ал көп мезгил мурун жашагандыктан, анын атын, атын жана алардан мурунку карыялардан алган жана карыялар балдарына, балдарынын балдарына убакыттын аягына чейин айта турган аңгемени, кырыялар гана билчү.
  Под властью мусульман не только были христианские церкви оставили невредимым, но евреи, давно запретили города на христианских правителей, было разрешено вернуться-вступил в нескольких столетий мирного сосуществования, привели к концу только крестовых пох Мусулмандардын бийлиги жүрүп турганда, Христиан чиркөөлөрүнө гана зыян келтирилбестен, Христиан башкаруучулары тарабынан куугунтукталган еврейлерге шаарга кайтып келүүгө уруксат берилген – тилекке каршы, бир нече кылымдарга созулган бейпилдикти крестүүлөр

  Также найдены следующие похожие слова на Русском языке
  strtoupper(RU)
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: