Меню
Эл-Сөздүк

гражданская религия

жарандык дин
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: гражданская религия

Русский Кыргызский
религия Дин
Гражданская служба кадровый резерв Мамлекеттик кызматтын кадрлар резерви
Религия, по сути, выполнены две важные функции. Ошону менен катар, дин эки маанилүү милдетти аткарат.
Религия, все религии, должны быть отделены от государства. Дин жана бүткүл диний расымдар мамлекеттен ажыратылган.
Если религия не держать в узде пожрет гражданского общества. Алардын оюу боюнча, динди тизгиндеп турбаса, ал бүтүндөй жарандык коомду эки чайнап, бир жутуп коюшу мүмкүн.
Оба Религия и Атеизм может превратиться в угрозу гражданским обществом. Дин дагы, динден четтөө аракети дагы жарандык коом үчүн опурталдуу болушу мүмкүн.
Первый предполагает, что религия должна быть отвергнута как иррациональные. Биринчиси, дин акылга сыйбай турган нерсе болгондуктан, адамдар андан баш тартышы керек деген ойду карманган.
Так религия главным образом касается конечных состояний, их выбор уже сделан. Дин көбүнчө аяккы максатка жетүүнү көздөгөндүктөн, адамдардын тандоолору эчак эле белгиленип калган.
Основная позиция такова: Религия и гражданское общество не идут хорошо вместе. Анын баштапкы көз-карашы: дин менен жарандык коомду айкалыштыруу мүмкүн эмес.
Она эти две точки верны, что религия занимает важное место в гражданском обществе. Демек, дин жарандык коомдо маанилүү орунду ээлейт деген эки көз-караш туура.
А это значит, что религия, даже религия, которая не принимает этот принцип-должен быть свободным. Демек, диндин өзү бул принципти кабыл албаса дагы, ал эркин болушу керек.
Следует признал в самом начале, однако, что религия может быть мощным и опасным силой в обществе. Бирок чу дегенде эле, дин коомдо эбегейсиз зор коркунучтуу күч экендигин мойнубузга алышыбыз керек.
Даже если религиозные преследования не будет мириться, религия должна быть презирали и его кончина поспешил. Диний ишеними үчүн куугунтуктоо иш-аракетине олуттуу мамиле жасалгандыгына карабастан, дин таптакыр ылайыксыз нерсе катары эсептелип, ал түп-тамырынан жоголуп кетүү коркунучу астында турган.
Это действительно каждый традиционная религия одинаково поддерживающая подструктуры гражданского общества? Бардык эле салттуу диндер жарандык коомдун суб-түзүмүн бирдей деңгээлде колдошобу?
Было бы только работать, если религия по-прежнему привязаны к своим внутренним ценностям и духовным содержанием. Ошондой эле, дин өзүнүн ички баалуулугун жана руханий мазмунун сактай алса гана, ийгиликке жете алат.
Во-вторых, религия, таким образом, играет важную при построении договоренности, которые имеют социализированы лиц. Экинчиден, адамдарды коомдоштурган түшүнүктөрдү иштеп чыгууда дин олуттуу роль ойногон.
Одним из наиболее важных причин, почему это так, что религия, по своей природе, стремится и привлекать последователей. Мындай болушунун олуттуу себептеринин бири – дин адамдарды өзүнө тартып, алардын ичинен өзүнүн жактоочуларын издешет.
Ключ к пониманию этого ценит, что ислам признает, что религия не может охватить все общество так долго, как есть неверующие. Тагыраак айтканда, Ислам дини, коомдо Кудайга ишенбеген адамдар болгондуктан, дин бүтүндөй коомду толугу менен өз кучагына ала албайт деген көз-карашты карманат.
Однако религия и другие формы "социального контроля" являются полезными, чтобы сделать работу гражданского общества гладко. Бирок дин жана “коомдук көзөмөлдүн” башка тариздери жарандык коомдун үзгүлтүксүз, бир калыпта иштешине шарт түзүп беришет.
Но в то время религия может стать политической силой, две вещи должны быть замечено перед любой ответ на этот факт считается. Дин саясий күчтөрдүн колуна өткөндө, бул маселени караштырып баштоодон мурун, адегенде, эки нерсеге көңүл буруу керек.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: