Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
<->
 
Яндекс переводчик <->
История Ваших переводов:
 
 
История/закладки
Онлайн инфо/переводы
Онлайн переводчик
Найденные
Перевод/результат для - кызмат адамы
  • Кызмат адамы
  • Кызмат адамынын ыйгарым укугун энчилеп алуу
 

кызмат адамы

 
должностное лицо
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов:(бета) кызмат адамы

КыргызскийРусский
Кыргыз Республикасынын Президенти мамлекеттин башчысы, Кыргыз Республикасынын эң жогорку кызмат адамы.Президент Кыргызской Республики является главой государства и высшим должностным лицом Кыргызской Республики..
коммерциялык сырды сактоону камсыз кылуу үчүн жоопкерчиликти чарба жүргүзүүчү субъектинин кызмат адамына жүктөө аныкталат.наложение на себя ответственность за обеспечение безопасности коммерческой тайны на должностное лицо хозяйствующего субъекта..
Эгерде Омбудсмен (Акыйкатчы) даттанууну негизсиз деп тапса, баяндамада даттануу берген адамдын да, даттанылып жаткан кызмат адамынын да аты-жөнү айтылбайт.Если Омбудсмен (Акыйкатчы) рассматривает жалобу необоснованной отчет не включает в себя имя человека, который подал жалобу или чиновника, против которого жалоба была подана..
Омбудсмен (Акыйкатчы) кылмыш жасалган жерде кармалган учурда кармаган кызмат адамы бул жөнүндө Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына ошол замат билдирет.В случае ареста Омбудсмен (Акыйкатчы) на месте совершения преступления, арест должностное лицо должно немедленно информировать Управление Генпрокуратуры (Прокуратура)..
жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарын кошуп алганда, мамлекеттик бийликтин ар кандай органынын бир эле учурда кызмат адамы же кызматкери катары кызмат ордун ээлөөгө тийиш эмес;Не должен одновременно занимать должность исполнительного директора или сотрудника в любой государственный орган включая местные органы власти органов..
бөтөн адамдар тарабынан коммерциялык сырды түзгөн маалыматтарды алардан алууга аракет жасалган учурда, ушул тууралу тиешелүү кызмат адамына же чарба жүргүзүүчү субъектинин тиешелүү бөлүмчөсүнө токтоосуз билдирүү;немедленно сообщать соответствующим должностным или соответствующего подразделения хозяйствующего субъекта в случаях, когда посторонние предпринимают попытки получения сведений, составляющих коммерческую тайну;.
сатып алуучу уюмдун жөнөтүүчүлөр менен түздөн-түз байланыш жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу бир же бир нече кызмат адамынын же кызматчыларынын фамилиясы, ысымы, кызматы жана дареги, ошондой эле байланыш жүргүзүү ыкмалары;имя, название и адрес одного или нескольких должностных лиц или служащих тендерной комиссии закупающей организации, которые уполномочены общаться напрямую с поставщиками, а также способов поддержания эту связь..
Омбудсмен (Акыйкатчы) кабыл алынган чечим жөнүндө жосунуна же чечимине даттануу берилген мамлекеттик органга, кызмат адамына же юридикалык жакка алар он беш күнгө чейинки мөөнөттө жазуу жүзүндө баяндама жөнөтүш үчүн маалымдайт.Омбудсмен (Акыйкатчы) уведомляет государственный орган, должностное лицо или юридическое лицо, действие или поступок которого был предметом жалобы, на таком решении, чтобы позволить им представить письменный доклад в течение 15 дней..
Таламдардын кагылышуусу кызмат адамынын чечими өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарынын артыкчылыгын пайдалануу жолу менен жеке таламдарын илгерилетүүгө алардын жеке кызыкчылыктары таасир этиши мүмкүн болгон кырдаалда келип чыгат.Ситуация конфликта интересов возникает, когда решения, принимаемые государственными служащими может быть под влиянием их частных личных интересов, воспользовавшись их государственной службе для содействия личные интересы продвигать свою частную выгоду..
тергөөгө алынып жаткан иш үчүн жооптуу болгон кызмат адамын, ошондой эле иш жүргүзгөн органдын кайсы кызматчысы болбосун угууга укуктуу, ошондой эле изилденип жаткан органдын жетекчисинен же анын байкоочу органынын жетекчисинен, болбосо мыйзамдын күчүнөн выслушать чиновников, ответственных за рассматриваемых случаях или любого сотрудника тела, что ведет расследование и может потребовать, чтобы следствие велось органами тела под следствием или руководителем наблюдательного б.
Керээзди ырастаган нотариус, башка кызмат адамы, ошондой эле керээз калтыруучунун ордуна керээзге кол койгон жаран мурастоону ачууга чейин керээздин мазмунуна, анын түзүлүшүнө, жокко чыгарылышына же өзгөртүлүшүнө тиешелүү маалыматтарды ачууга укуксуз жанаНотариус, другое лицо, свидетели, которые удостоверяют завещания, и человек, который подписывает завещание вместо завещателя не вправе раскрывать информацию, связанную с содержанием завещания, его состав, отмены или изменения до ком.
Кызмат адамынын жарандын расмий тилдеги кайрылуусун кабыл алуудан жана кароодон баш тартышы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын ушул Мыйзамы жана мыйзамдары тарабынан каралган расмий тилди пайдалануу жана өз милдетин аткаруу чөйрөсүндө аны пайдаланууга арОтказ должностного лица принять и рассмотреть заявление гражданина, достигнутом в официальном языке, а также любой создания препятствия в использовании государственного языка в сферах его применения и функции, установленных настоящим Законом и иным LA.

Получить все переводы слова - "кызмат адамы" по направлению Кыргызский-Русский.
Найти все переводы слова "кызмат адамы" на Кыргызском языке из всех словарей в системе - Эл-Сөздүк

Хотите добавить свой перевод для слово: "кызмат адамы"? Ввойти


Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук:
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru