Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
<->
 
Яндекс переводчик <->
История Ваших переводов:
 
 
История/закладки
Онлайн инфо/переводы
Онлайн переводчик
Найденные
Перевод/результат для - дин тутуу
  • дин тутуу
 

дин тутуу

 
вероисповедание
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов:(бета) дин тутуу

КыргызскийРусский
Ар бир адамга дин тутууга, расымдарга, диний жана атеисттик ишке эркиндик кепилденет.Каждому гарантируется свобода совести, вероисповедания, религиозной или атеистической деятельности..
Маселе – жашоо эркиндигин жана дин тутуу эркиндигин өз-өзүнчө кантип сактап калууга болот.Это уже не проблема, как сохранить единство; для такого единства не существует, это проблема, как сделать возможным-и сохранить-свободу: свободу жить и поклоняться, по-разному..
Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги: укуктук камсыздалышына жана тажрыйбасына сереп салууСвобода религии и убеждений в Кыргызской Республике: Обзор законодательства и практики.
Дин тутуу эркиндигине байланыштуу маалыматтар Кыргызстан боюнча издеп табуу тутумдарынын жардамы менен аткарылды.Поиск информации в Кыргызстане, связанных с религиозной свободы было сделано с помощью поисковых систем..
2008-жылы Дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамга диний уюмдардын ишмердүүлүгүн чектеген ченемдер киргизилген.В 2008 году были внесены поправки к закону о свободе религии и религиозных организаций, которые ограничивают деятельность религиозных организаций..
Бул изилдөөнүн негизинде Дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын долбоорунун үстүндөгү иштин натыйжалары жатат.Это исследование основывается на результатах усилий, связанных с развитием законопроекта о свободе вероисповедания и религиозных организациях..
Мыйзамдын ченемдеринде мамлекеттин түзүлүшү, дин тутуу эркиндиги, тыюу салуулар жөнүндөгү конституциялык жоболор өнүктүрүлүшү керек.Положения закона должны разработать конституционные нормы, связанные с государственной системой, свободы совести, а также положения запрета..
Кырдаалдын серебинин негизинде дин тутуу чөйрөсүнүн, диний уюмдардын ишмердүүлүгүнүн укуктук жөнгө салынышын жакшыртуу мүмкүнчүлүгү пайда болду.На основании обзора ситуации становится возможным улучшить правовое регулирование религиозной сфере свободы и деятельности религиозных организаций..
2010-жылы дин тутуу эркиндиги жоболору адамдын башка укуктары жана эркиндиктери менен бирге Кыргыз Республикасынын Конституциясында кеңири жазылган.В 2010 году положения, связанные со свободой религии наряду с другими правами и свободами человека были оговорены подробно в Конституции Кыргызской Республики..
2011 -жылы Ачык ой-пикир коомдук фонду мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин Профилдик комитетине дин тутуу эркиндигин натыйжалуу камсыздоо сунушу түрүндө жөнөткөн.В 2011 году Открытая позиция Общественный фонд представлен законопроект профильных комитетов парламента также предложения о том, как включить религиозную свободу в эффективным способом..
Конституциянын дин тутуу эркиндиги жөнүндөгү жоболорунун өзгөрүлүшү менен бирге алардын турмушка ашырылышын прогрессивдүү укуктук ченемдер менен камсыздоо зарыл.После того, как положение Конституции о свободе религии изменяются, требуется обеспечить их реализацию прогрессивных правовых норм..
Бул басылмада Кыргыз Республикасындагы дин тутуунун укуктук камсыздалышы, анын турмушка ашырылышы эркиндигинин тажрыйбасына жана диний уюмдардын ишмердүүлүгүнө сереп салынат.Эта публикация обеспечивает обзор правовой базы и практики реализации свободы вероисповедания и деятельности религиозных организаций в КР..
Дин тутуу эркиндиги чөйрөсүндөгү кырдаалды изилдеп чыгуу максатында зарыл маалыматтар диний лидерлерин, бийлик органдарынын кызмат адамдарын сурамжылоого катыштыруу жолу менен чогултулган.Требуемая информация была собрана к обзору ситуации в сфере свободы вероисповедания, в том числе путем интервью, проведенных с религиозными лидерами и государственными чиновниками..
Маалыматтар Кыргыз Республикасынын конституциялык ченемдерин жана эл аралык милдеттенмелерин эсепке алуу менен дин тутуу эркиндигин укуктук жөнгө салууну өркүндөтүүгө көмөктөшүү максатында чогултулган.Собранная информация предназначена для облегчения улучшение религиозной свободы правового регулирования с учетом конституционных норм и международных обязательств Кыргызской Республики..
Дин тутуу эркиндиги маселесине тиешелүү талаштарды издеп табуу үчүн, укуктук жардам берүүчү борборлордон жана дагы кошумча КелКел жана Бирге аттуу популярдуу таратуу тизмелери аркылуу маалыматтар суралган.Информация была запрошена от центров юридической помощи в выявлении юридических споров, связанных с вопросами свободы вероисповедания, в том числе по многочисленным рассылках КелКел и Бирге..
2010-жылы Конституциянын кабыл алынышы жаңы принциптердин камсыздалышын, дин тутуунун эркиндигин жөнгө салууда тийиштүү мамиле кылуулардын киргизилишин, алардын арасында коомдун ар түрдүүлүгүн эске алууну, мамлекеттин жарандык мүнөздө болушун, ар бир адамКонституция, принятая в 2010 году, требует новых принципов и соответствующих подходов к религиозной интеграции регулирования свободы, в том числе рассмотрение разнообразия в обществе, светский характер государства, равные права всех граждан и равной Лега.
Ачык ой-пикир коомдук фонду Бишкектеги ЕККУнун борборуна маалыматтарды чогултууга, дин тутууну камсыз кылуучу кырдаалдардын серебин түзүүгө мүмкүнчүлүк берген колдоо үчүн, Фридом Хауз уюмуна дин таануу маселелери боюнча кеңеш берүүнү колдогондугу үчүн ыраОткрытая позиция Общественный фонд хотел бы поблагодарить Офис ОБСЕ в Бишкеке за поддержку, которая позволила сбор информации и позволило подготовку обзора ситуации в отношении свободы вероисповедания, а также поблагодарить Freedom House FO.
Объективдүү маалыматтардын негизинде жыйынтык чыгаруу үчүн дин тутуу эркиндигине байланыштуу кылмыштар үчүн кылмыш жазалоо практикасынын маселелери (Ички иштер министрлиги, прокуратура органдары, Соттук департамент), ошону менен бирге суроо-талаптарга карВопросы, связанные с уголовной санкции за преступления в отношении свободы вероисповедания и проблемы, которые не были учтены в ответах на запросы оставались неисследованными (Министерство внутренних дел, прокуратуры, судебной зав.отделением.

Получить все переводы слова - "дин тутуу" по направлению Кыргызский-Русский.
Найти все переводы слова "дин тутуу" на Кыргызском языке из всех словарей в системе - Эл-Сөздүк

Хотите добавить свой перевод для слово: "дин тутуу"? Ввойти


Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук:
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru