Меню
Эл-Сөздүк

IEEE 802.1x коопсуздук стандарты

IEEE 802.1X security standard
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: IEEE 802.1x коопсуздук стандарты

Кыргызский Английский
Коопсуздук кызматы Security services
Кошумча коопсуздук маалымат Additional safety information
коопсуздук коду киргизилген жок security code is not entered
3-БӨЛҮМ – РАДИАЦИЯЛЫК КООПСУЗДУК SECTION THREE - RADIATION SAFETY
Коргонуу жана коопсуздук боюнча комитет. The Committee on defense and security.
Улуттук коопсуздук кызматын түзөт жана жоет; establishes and abolishes the National Security Service;
Бирок алтын стандарты андай кырдаалга туш болгон эмес! But the gold standard didn’t fail!
ЕККУ (ОБСЕ) Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюм OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe
Алтын стандарты колдонулган шартта дагы, алтындын көлөмү көбөйүшү мүмкүн. You know gold too can increase in quantity even if you have the gold standard.
Адам укуктарынын “тынчтык”, “коопсуздук”, жана “адилеттик” менен кандай байланышы бар? What is the connection between human rights and “peace,” “security,” and “justice”?
Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешин жана башка координациялык органдарын түзөт жана аларга башчылык кылат; establishes and heads the Security Council of the Kyrgyz Republic and other coordinated bodies;
Бул Жарлыктын аткарылышын көзөмөлдөө милдети Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчылыгына жүктөлсүн. Control over execution of the present Decree hall be vested with the Secretariat of the Security Council of the Kyrgyz Republic.
Алтын стандарты колдонулган шарттарда гана, мамлекеттик башкаруу органдары акча стандартына зыян келтире алышпайт. With the gold standard it is possible to have a monetary standard that cannot be destroyed by the governments.
Теориялык өңүттөн алып караганда, бул көйгөйдү иш жүзүндө бир гана жол менен чечүүгө болот – алтын стандарты аркылуу. There is a practical solution from the theoretical point of view—the gold standard.
Алтын стандартынын тутуму б.а. айтканда алтын-валюта стандарты дүйнө жүзү боюнча бирден-бир каржы тутуму болуп саналат. The system of the gold standard, the gold exchange standard, is practically the only monetary system in the world.
Көптөгөн китептерде алтын стандарты ийгиликтүү иштеп кете албагандыктан, өкмөт кийлигишүүгө аргасыз болгон деп жазылган. Many books say that the government had to step in because the gold standard failed.
Мисалы силер коопсуздук көз айнекти, эки инфра-кызыл чекиттерди бекитип, кийгизсеңер ушу чекиттер башынын жакындатылган орунду компьютерге жиберет. And why this is interesting is that if you put on, say, a pair of safety glasses, that have two infrared dots in them, what these two dots are essentially going to give you is, give the computer an approximation of your head location.
Иштин сапатынын индикаторлорунун минималдуу стандарты иштелип чыгышы керек (кошумча төлөө, иш менен камсыздоо, социалдык коргоо, эмгек шарты, башкаруу, ж.б.у.с.). A minimal standard for job quality indicators (remuneration, job security, social protection, working conditions, management, etc) should be developed.
Бул колдонмолор ICNIRP көз каранды эмес илимий уюму тарабынан түзүлүп, бардык жаштагы жана ден соолук абалындагы адамдарды сактоо үчүн коопсуздук чектерин камтыйт. These guidelines were developed by the independent scientific organisation ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.
аскер, ички иштер, улуттук коопсуздук, юстиция, прокуратура жана сот органдарынын кызматкерлеринин партияга мүчө болушу, кандайдыр бир саясий партияны колдоп чыгышы; membership in parties and rendering support to any political party by those serving in the military, and by officials working in bodies of internal affairs, national security, justice, the procuracy and the courts;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: